Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Kuntavaalit

Selkokielinen kuntavaaliesite

Selkokeskus on julkaissut yhdessä oikeusministeriön kanssa selkokielisen kuntavaaliesitteen. Esitteessä kerrotaan, kenellä on oikeus äänestää kuntavaaleissa ja kuinka vaaleissa äänestetään. Esitettä voi tilata ilmaiseksi Selkokeskuksesta osoitteesta Kaisa.Kaatra@kvl.fi

Voit ladata esitteen tästä (pdf).


Selkovideo: Näin äänestät kuntavaaleissa vaalipäivänä (Tuottaja oikeusministeriö)

 

 

Verneri.net selkosivuilla on myös tietoa
kuntavaaleista.

Leija-lehden
numerossa 1/2017
on
yhtenä aiheena kuntavaalit.

Vuoden 2017 kuntavaaleihin vaikuttaa myös sote- ja maakuntauudistus. Maakunta saa jatkossa tehtäväkseen sote-palveluiden järjestämisvastuun. Järjestäminen on erotettu palveluiden tuottamisesta.

Suomessa on 313 kuntaa, ja tärkeiden asioiden kärjet määräytyvät kuntakohtaisesti. Valtakunnalliset teemat kuitenkin kehystävät tätä.

Kuntien, maakuntien ja valtion vastuualueita jaetaan nyt uusiksi. Kunnilla jää edelleen vastuu isoista asioista: osaamisen ja sivistyksen edistäminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, liikunta-, kulttuuri- ja muut vapaa-ajan palvelut, nuorisotoimi, paikallinen elinkeinopolitiikka, maankäyttö, rakentaminen ja kaupunkisuunnittelu.

Kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden kannalta erityisen tärkeitä ovat koulutukseen ja saavutettavuuteen liittyvät kysymykset.

Lue lisää uudistuksesta:
www.kvtl.fi/fi/paikallinen-toiminta/soteuudistus/

 

Vaaliteemamme: kaikkien koulu, saavutettavuus ja osallisuus

Tavoite 24 -kampanjan järjestöt Kehitysvammaisten Tukiliiton lisäksi ovat ADHD-liitto, FDUV, Kehitysvammaliitto, Me osalliset – Vi delaktiga, sekä Vamlas – Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö.

Tavoite on saanut nimensä YK:n vammaissopimuksen artiklasta 24. Sen mukaan vammaisille henkilöille on varmistettava mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen syrjimättä ja yhdenvertaisesti muiden kanssa. Vammaisella lapsella ja nuorella on oikeus tarvitsemaansa tukeen, osallisuuttaan menettämättä.

Animaatio: Topi Tirri

Jotta osallistumisen mahdollisuudet olisivat tasapuolisesti jokaisen saatavilla, on tärkeää varmistaa että riittävä, yksilöllinen tuki toteutuu myös kunnan palveluissa.

Fyysisen esteettömyyden lisäksi saavutettavuutta ovat sosiaalinen ja kognitiivinen saavutettavuus. Sosiaalinen saavutettavuus merkitsee mahdollisuutta päästä mukaan kaikkien yhteisiin palveluihin ja tapahtumiin. Kognitiivinen saavutettavuus merkitsee selkeää ja ymmärrettävää tietoa ja mahdollisuutta tulla kuulluksi.Osallisuus on tasa-arvoista ja täysivaltaista toimimista lähiyhteisöissä. Jokaisella meistä on oikeus osallistua yhteiskunnan toimintaan, vaikuttaa elämäänsä ja päättää itse omista ja yhteisistä asioista. Siksi kunnan velvollisuus on tarjota tukea ja osallistumisen mahdollisuuksia kaikille kuntalaisille.

 

 Millaisessa toimintaympäristössä tulevat päätökset tehdään?

Sote- ja maakuntauudistuksen lisäksi säästötoimet ja lakimuutokset vaikuttavat vahvasti tuleviin päätöksiin. Myös laitosasumisen purkaminen on yhä kesken.

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista tuli voimaan Suomen osalta 10.6.2016. Suomi sitoutui yleissopimukseen ja sen valinnaiseen pöytäkirjaan tallentaessaan ratifioimiskirjat YK:n pääsihteerin huostaan 11. toukokuuta.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama Kehitysvammaisten asumisohjelman (Kehas) seurantaryhmä arvioi ohjelman tavoitteiden toteutumista.

Raportissaan seurantaryhmä on päätynyt esittämään tehostettavia toimia
vuosille 2016 – 2020: