Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Tavoite24

  

 

Tavoite24 – mukana vai ei?

Tavoite24 on saanut nimensä YK:n vammaissopimuksen artiklasta 24. Sen mukaan vammaisille henkilöille on varmistettava mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen syrjimättä ja yhdenvertaisesti muiden kanssa. Vammaisella lapsella on oikeus tarvitsemaansa tukeen, osallisuuttaan menettämättä.

Peruskoulun lisäksi nuorella on oikeus jatko-opintoihin, jotka tukevat tulevaisuutta aidosti osallisena kansalaisena.

Tavoite24 on järjestöjen yhteistyöverkosto, joka pyrkii vaikuttamaan koulutuspolitiikkaan valtakunnallisesti ja paikallisesti.

Kehitysvammaisten Tukiliiton lisäksi verkostoon kuuluvat ADHD-liitto, Autismi- ja AspergerliittoFDUVKehitysvammaliitto, Me osalliset – Vi delaktiga, sekä Vamlas – Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö.

Oikeus ei toteudu

Oikeus yhdenvertaiseen opiskeluun ei kuitenkaan käytännössä toteudu. Käytännössä monet vammaiset lapset käyvät koulua muista erillään erityisluokissa tai erityiskouluissa, vaikka lapsi ja hänen vanhempansa toisin haluaisivat. Ammatilliset opinnot tyssäävät vaihtoehtojen ja riittävän tuen puutteeseen.

Tavoite24-verkoston tavoite on kaikille yhteinen koulu. Mahdollisimman laaja osallisuus koulussa mahdollistaa monipuolisempia opintopolkuja ja parantaa mahdollisuutta päästä työelämään.

Kouluinkluusio ei tarkoita sitä, että vammainen oppilas siirretään yleisopetukseen ilman tukea. Kouluinkluusio ei ole säästökeino, mutta se ei myöskään välttämättä tuo lisäkustannuksia.


Muutoksen tiellä

Suurimpana esteenä muutokselle ovat asenteet ja luutuneet käytännöt. Vammaisille nuorille luotu ”uraputki” erityiskoulun kautta eläkkeelle on voimissaan eikä monissa kunnissa mietitä sille vaihtoehtoja.

Tavoite24 kysyy, onko meillä varaa ylläpitää koulutusjärjestelmää,  joka ei johda työelämään, vaan eristää vammaisen nuoren ja sysää hänet parikymppisenä eläkkeelle. Vai olisiko meillä mahdollisuus kehittää aitoa inkluusiota ja auttaa nuoria löytämään oman tulevaisuutensa avaimia?

Kuntapäättäjän työlista

  • Jokaisen oppilaan ja hänen perheensä yksilöllisten toiveiden kuuntelua ja kunnioittaminen.
  • Tarvittava tuki on vietävä sinne, missä oppilaat ovat, eikä päinvastoin.
  • Resurssien turvaaminen.
  • Henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalvelujen turvaaminen opiskelussa.
  • Oppimisympäristöjen kehittäminen saavutettaviksi ja myös fyysisesti esteettömiksi.
  • Yhteistyön rakentaminen sosiaali- ja terveystoimen ja sivistys- ja koulutoimen välille.

Vaikuttavia videoita

Tavoite24-järjestöt ovat yhdessä tuottaneet viisi videota, jotka välittävät oppilaiden, vanhempien ja opettajien näkökulmia osallisuuteen koulutuksessa.

Kymppiluokkalainen Saga Hänninen kävi peruskoulunsa tavallisella luokalla. Ysiluokan jälkeen Saga törmäsikin umpikujaan jatko-opintojen suhteen, monien muiden tavoin.


 

Samu Grundström tuntee päässeensä mukaan tavalliseen koulumeininkiin, vaikeasta liikuntavammasta huolimatta. Hän toivoisi, että sama olisi mahdollista muillekin vammaisille nuorille. Kela tarjoaa 16-vuotiaalle työkyvyttömyyseläkettä, mutta Samulla on muita unelmia.

Martti Hällström on entinen alakoulun ”reksi” ja kouluosallisuuden tienraivaaja. Videolla hän kertoo, miten yhteisen oppimisen malli rakennettiin Espoon Auroran kouluun ja miten se lopulta palkitsi kaikki asianosaiset. Kouluinkluusio nosti erilaisuuden arvostamisen kaikkien yhteiseksi arvoksi.

 

Erityisopettaja Matti Viinikka luotsaa Espoon Martinkallion yläkoulun yhdistettyä yleis- ja erityisopetusta, yhteistyössä aineenopettajien kanssa. Hänen mielestään koulun tehtävä on antaa kaikille oppilaille mahdollisimman hyvät valmiudet itsenäistä elämää varten.

 

Erityisopettaja Ann-Marie Knuuttilan tytär Ida-Lotta on nuori aikuinen, joka etsii tietä unelmiinsa. Äiti kysyy tyttärensä puolesta: Onko Suomella varaa menettää hyviä veronmaksajia erillisjärjestelmällä, joka syrjäyttää osan porukasta?