Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Osallisuus

 

Osallisuus on tasa-arvoista ja täysivaltaista toimimista lähiyhteisöissä. Jokaisella meistä on oikeus osallistua yhteiskunnan toimintaan, vaikuttaa elämäänsä ja päättää itse omista ja yhteisistä asioista.

Tukiliiton strategia "Yhdessä yhdenvertaisuutta 2017-2020" tähtää kehitysvammaisten ihmisten osallisuuteen ja täysivaltaiseen kansalaisuuteen.

Selkeäkielinen tiivistelmä strategistamme tästä.

Osallisuuden toteutuminen edellyttää muun muassa:

 • omatoimisuutta,
 • vuorovaikutusta
 • mahdollisuuksia,
 • valinnanvaraa,
 • saavutettavaa tietoa,
 • vaihtoehtoja,
 • kokemuksia,
 • valtaa ja vaikuttamisen mahdollisuuksia,
 • lähiyhteisöihin liittymistä erityisryhmien sijaan,
 • yleispalveluiden käyttöä erityispalveluiden sijaan aina kun se on mahdollista,
 • poliittista vaikuttamista,
 • yhteisissä ja omissa asioissa vaikuttamista ja
 • toimijuutta.

Pelkkä henkilön oma tunne osallisuudesta omaan elämään ei aina riitä vaihtoehdottomuuden, tiedon, kokemusten ja aitojen vaikuttamismahdollisuuksien puuttuessa. 

Osallisuus voidaan nähdä syrjäytymisen vastakohtana.

Tukiliitto on julkaissut Osaksi yhteistä yhteiskuntaa -videon osallisuudesta:


Osallisuus voidaan jakaa kolmeen pienempään osa-alueeseen. Näiden kaikkien tulee toteutua, jotta ihminen on osallinen.


Osallisuus on:

1. autonomiaa, 
2. demokratiaa ja
3. yhteisöllisyyttä.

 

Lisää osallisuudesta voit lukea Verneristä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta:

Isola, A-M. 2016. Autonomia, demokratia ja yhteiset. Osallisuuden paikallinen edistäminen. Yhteiskuntapolitiikka 81.

Osallisuutta tukevia hyviä käytäntöjä on koottu Verneri.net-palveluun.

Mitä sitten on vammaisten ihmisten osallisuus tämän päivän Suomessa?
Näin siitä kertoo THL.