Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Erilaisista perheistä ammattilaisille

Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on laaja-alainen oppimisvaikeus tai kehitysvamma, tarvitsevat usein pitkäkestoista tukea arkeensa. Tukikokonaisuus rakentuu perheen omasta lähiverkostosta sekä ammatillisesti tuodusta tuesta.

Alle kootut artikkelit voivat auttaa perheen kanssa työtä tekeviä tunnistamaan ja tukemaan perheitä jossa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai laaja-alaisia oppimisvaikeuksia

Kehitysvamma ja laaja-alaiset oppimisvaikeudet
Määritelmät lyhyesti.

Riittävän hyvä vanhemmuus
Riittävän hyvälle vanhemmuudelle ei ole tyhjentävää määritelmää, vaan sitä joudutaan pohtimaan aina uudelleen. Artikkeli tarkastelee vanhemmuutta eri näkökulmista. Pelkkä kehitysvamma tai oppimisen vaikeus ei tee vanhemmuudesta huonoa.

Työntekijöiden kokemuksia perheiden tukemisesta
Äiti ei pysy kärryillä -projektissa selvitettiin neuvolatyöntekijöiden ja lastensuojelun perhetyöntekijöiden kokemuksia työskentelystä sellaisten perheiden kanssa, joissa toisella tai kummallakin vanhemmalla on kehitysvamma tai laaja-alaisia vaikeuksia oppimisessa.

Vanhemmuuden tukena
Vinkkejä perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille vuorovaikutuksesta. Teksti perustuu Kehitysvammaisten Tukiliiton Vanhemmuuden tukena -julkaisuun. (Vehmanen, Mari [toim.] – Vesa, Laura: Vanhemmuuden tukena. Kehitysvammaisten Tukiliitto. 2012.)

Toimintamalli perheiden tukemiseen
Perheen kanssa työskentelevien ammattilaisten yhteistyöstä on perheelle paljon hyötyä.

Puheeksi ottaminen
Jos työntekijä epäilee, että hänen asiakkaanaan olevalla vanhemmalla on kehitysvamma tai laaja-alaisia vaikeuksia oppimisessa, asiaa voi olla vaikea ottaa puheeksi. Artikkeli vie lyhyen johdannon jälkeen lomakkeeseen, jota työntekijä voi käyttää puheeksi ottamisen apuna.

Tukihenkilö
Vanhempi, jolla on kehitysvamma tai laaja-alaisia vaikeuksia oppimisessa, tarvitsee usein henkilön, joka osaa selittää hänelle asioita, jotka ovat arjessa tärkeitä mutta joiden ymmärtäminen voi olla vaikeaa. Tukihenkilö tekee arjesta ymmärrettävämpää ja hallittavampaa. Artikkeli kertoo, mikä tukihenkilö on ja mistä hänet saa.

Viisi vinkkiä vertaistukitoimintaan
Kun järjestät vertaistukitoimintaa vanhemmille, joilla on merkittäviä oppimisvaikeuksia tai kehitysvamma, nämä vinkit auttavat heitä osallistumaan siihen.