Takaisin etusivulle » A- A A+
Käsikynkkä-projekti on loppusuoralla
ja projekti on saanut suoren suosion.

Käsikynkkä-projekti

Käsikynkkä päättyy!

 

Käsikykkä-projekti on Me Itse ry:n
ensimmäinen oma projekti.
Projektin tavoitteena on ollut kouluttaa
kehitysvammaisia kokemuspuhujia.
Puhujista on muodostettu oma rekisteri
eli puhujapankki.

Käsikynkkä-projekti alkoi vuonna 2010 ja jatkuu
vuoden 2014 loppuun asti.

Miten projekti alkoi?

Käsikynkkä-projekti alkoi
siksi, että monet tahot
tarvitsivat tietoa
kehitysvammaisten ihmisten
asioista suoraan heiltä itseltään.

Kehitysvammaisia ihmisiä pyydetään
yhä useammin kertomaan
näkemyksiä asumisesta, työstä
ja muusta arjen sujumisesta.

Pyytäjinä ovat muun muassa
oppilaitokset, järjestöt
valtakunnalliset työryhmät ja
muut sosiaalialan toimijat.

Miten projekti toteutettiin?

Projekti on kouluttanut 71 kokemuspuhujaa.
Koulutusta tarvittiin siihen,
miten asioista puhutaan ja
miten puhe rakennetaan.
Puhujakoulutuksen suorittaneista henkilöistä
tuli Me Itse ry:n kokemuspuhujia.

Puhujien tehtävänä on kertoa
omista elämänkokemuksista ja
muista oman elämänsä aiheista.
Tällaisia aiheita ovat esimerkiksi:

-opiskelu
-työ
-asuminen
-toimeentulo
-köyhyys
-ihmisoikeudet
-kiusaaminen
-arjen sujuminen.

Koulutuksen avulla
kehitysvammaiset ihmiset ovat
oppineet tuomaan esille omia
näkemyksiä ja mielipiteitä.

Puhujista oma rekisteri

Puhujista on muodostettu oma rekisteri
eli puhujapankki.
Rekisterin avulla
puhujia voidaan välittää
erilaisiin tilaisuuksiin.
Rekisterissä on tiedot puhujista,
tietoa puheiden aiheista
ja puhujien yksilölliset
tuen tarpeet.
Rekisteriä ylläpidetään
Me Itse ry:n toimistolla.
Tavoitteena on, että kunnat,
järjestöt ja oppilaitokset voisivat
tilata kokemuspuhujia suoraan
puhujapankista.

Lue Käsikynkkä-projektin väliarviointi

Lue Käsikynkkä-projektin loppuraportti

Lue Käsikynkkä-projektin 2012 koulutusraportti

Lue Käsikynkkä-projektin loppuraportti