Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

_________________________________________________________________

 

MAHTI on sopeutumisvalmennusta perheille ja kehitysvammaisille aikuisille. 

 

Kehitysvammaisten Tukiliitto järjestää MAHTI-sopeutumisvalmennuskursseja.
Nimi MAHTI on lyhenne sanoista Mahdollisuuksien tie. MAHTI aloitti lievästi kehitysvammaisten projektina (2012-2015) joka järjesti sopeutumisvalmennusta. Viime vuonna MAHTI järjesti sopeutumisvalmennusta myös perheille.Tänä vuonna järjestetään sopeutumisvalmennuskursseja molemmille kohderyhmille eli perheille ja vähän tukea tarvitseville aikuisille.

Aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit ovat suunnattu lievästi kehitysvammaisille tai muuten samankaltaisesta tuesta hyötyville. Elämänhallintaan liittyvän sopeutumisvalmennuskurssin avulla pyritään tukemaan ihmisen omia kykyjä, taitoja ja mahdollisuuksia.

Perheiden sopeutumisvalmennuskurssi on suunnattu perheille jotka tarvitsevat tukea erityislapsensa vuorovaikutukseen ja kommunikointiin. Kurssilla pyritään tukemaan perhettä jäsentämään omaa elämäntilannettaan sekä antamaan tarvittavaa ohjausta ja neuvontaa.

Sopeutumisvalmennus on yksi kuntoutuksen muoto. Se on henkilökohtainen että ryhmässä tapahtuva oppimis- ja voimaantumisprosessi. Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on lisätä hyvinvointia ja selviytymistä arjessa. Lähtökohtana on jokaisen omat voimavarat sekä oivaltaminen itse kokeilemalla ja oppimalla. Vertaistuki on keskeisessä roolissa.

Sopeutumisvalmennuksemme ydinsanoja ovat voimavarakeskeisyys, toiminnallisuus, saavutettavuus ja osallisuus.

Haku aikuisten kurssille on käynnissä nyt!

Näiltä sivuilta löydät lisätietoa kursseistamme.

 

MAHTI-sopeutumisvalmennus 2012 - 2015

MAHTI-sopeutumisvalmennuksen 2012 - 2015 tulosten yhteenvetoon voit tutustua tuloksia-kohdassa.

MAHTI-projekti toteutti kehittämäänsä sopeutumisvalmennusta valtakunnallisesti vähän tukea tarvitseville aikuisille vuosina 2012 - 2015. Vuonna 2016 MAHTI uudistui. Tukiliitto järjestää aikuisten sopeutumisvalmennuksen lisäki sopeutumisvalmennusta perheille, jotka tarvitsevat tukea kommunikointiin ja vuorovaikutukseen erityislapsen kanssa.

Lue MAHTIn kirjoittama Ystävänblogi!

Sopeutumisvalmennukseen luotu Myönteisempi minä -peli on nyt tulostettavissa nettisivuiltamme!  

Suositut MAHTI-tunnekortit ovat nyt tulostettavissa nettisivuiltamme! Tunnekortit löytyvät kohdasta: Materiaalia Julkilausuma "Kahden maailman välissä" on julkaistu!

Polkuja palkkatyöhön -opas on ilmestynyt! Oppaassa aikuiset kertovat kuinka he ovat löytäneet palkkatöitä.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat aikuiset, joilla on kehitysvamma kirjoittivat ajatuksistaan julkilausuman