Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Hankkeiden raportit

Kehitysvammaisten Tukiliiton hankkeiden ja projektien raportteja.
 
   
Ennakkoluulonta meininkiä
– Best Buddies -projektin loppuraportti
Vapaaehtoisessa kaveritoiminnassa kehitysvammainen ja vammaton nuori yhdistetään tasavertaiseen kaveruuteen.
Kaverit ovat useimmiten samaa sukupuolta, suurin piirtein samanikäisiä ja heillä on samanlaisia kiinnostuksen kohteita.
Best Buddies -projektin (2011 – 2013)  ja Kaverimeininki-projektin (2014) loppuraportti
Julkaisija Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, 2015.
Kirjoittajat Taru Oulasvirta ja Lea Vaitti.
Opas on pdf-muodossa.
Voit avata sen tästä linkistä
Ennakkoluulonta meininkiä

 
 

Vauvahaaveita
Moni ihminen miettii
jossakin elämänsä vaiheessa,
haluaako hän lapsia vai ei.
Selkokielinen esite auttaa käsittelemään
vauvan äitinä tai isänä olemista
monesta näkökulmasta.
Esitettä voi käyttää myös erilaisilla kursseilla,
joilla keskustellaan vauvoista
ja vanhempana olemisesta
eli vanhemmuudesta.
Julkaisija Äiti ei pysy kärryillä -projekti,
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, 2014.
Kirjoittajat Mia Suomalainen - Tuula Puranen.
24-sivuinen esite on pdf-muodossa.
Voit avata sen tästä linkistä
Vauvahaaveita?


Voit lukea Vauvahaaveita? myös Issuu-palvelussa sivulla:
http://issuu.com/kvtl/docs/vauvahaaveita/0

 

Kohti koko perheen osallisuutta (loppuraportti)
Vaikuttava vertaistoiminta -projektin päämäärä oli perheiden voimaantuminen sekä vanhempien ja lasten kokemustiedon saaminen osaksi tuen ja palveluiden kehittämistä.
Projektissa tavoiteltiin ensisijaisesti  perheiden oman aktiivisuuden lisääntymistä, paikallisen ja verkossa toimivan vapaaehtoistyön kasvua. 
Raportissa tarkastellaan projektin aikaansaamia vaikutuksia  vanhempien toiminnassa, ryhmissä ja yhdistyksissä sekä keskusjärjestötasolla Tukiliitossa ja yhteistyöjärjestöissä.
Julkaisija Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, 2013.
Kirjoittaja Lea Vaitti.
Opas on pdf-muodossa (päivitetty 24.4.2014).
Voit avata sen tästä linkistä
kohti_koko_perheen_osallisuutta.pdf

 

 

 

Tasavertainen kaveruus onnistuu
– Best Buddies -projektin loppuraportti
Vapaaehtoisessa kaveritoiminnassa kehitysvammainen ja vammaton nuori yhdistetään tasavertaiseen kaveruuteen.
Kaverit ovat useimmiten samaa sukupuolta, suurin piirtein samanikäisiä ja heillä on samanlaisia kiinnostuksen kohteita.
Julkaisija Best Buddies -projekti, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, 2013.
Kirjoittajat Taru Oulasvirta ja Lea Vaitti.
Opas on pdf-muodossa.
Voit avata sen tästä linkistä
tasavertainen_kaveruus_onnistuu.pdf

 

 

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi
Kaveri-projektin loppuraportti (RAY 2007 – 2010).
Best Buddies on vapaaehtoista, kehitysvammaisten ja vammattomien nuorten tasavertaista kaveruutta.
Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa valtakunnallisessa Kaveri-projektissa Best Buddies -kaveritoimintaan osallistui yhteensä yli 200 ihmistä. Toimintaa syntyi 30 eri paikkakunnalle. Arvioinnissa toiminta nähtiin kanavana saada uusi kaveri, josta on tukea ja turvaa elämässä. Tasavertaisuuden
periaatetta korostettiin ja sen koettiin olevan toiminnan vahvuus.
Julkaisija Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Kaveri-projekti, 2011.
Kirjoittaja Taru Oulasvirta.
Opas on pdf-muodossa (993 kt).
Voit avata sen tästä linkistä
Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi

 

 

Perheet toimijoina
Vaikuttava vertaistoiminta -projekin (RAY 2011 – 2013) väliarviointi.
Projektin väliarvioinnin mukaan perheet toivovat pulmatilanteiden ratkaisujen lisäksi yhdessäoloa ja koko perheen toimintaa. Myös vaikuttamistoiminnassa lapsiperheet näyttäisivät kiinnostuvan enemmän kampanjatyyppisestä näkyvyydestä kuin suoraan tuki- ja palvelujärjestelmään vaikuttamisesta esimerkiksi viranomaisyhteistyön kautta.
Arviointi on tehty
Vaikuttava vertaistoiminta -hankkeessa.
Julkaisija Kehitysvammaisten Tukiliitto ry.
Kirjoittaja Lea Vaitti.
Opas on pdf-muodossa.
Voit avata sen tästä linkistä
Perheet toimijoina
 
   

Suuntaviivoja
Vaikuttava vertaistoiminta -projekin (RAY 2011 – 2013) raportti.
Suuntaviivoja erityistä tukea
tarvitsevien lasten perheiden
vertais- ja vaikuttamistoiminnan
kehittämiseen -raportti tuo esille,
millaista tukea lapsiperheiden vanhemmat
tarvitsevat lähteäkseen mukaan
vertais- ja vaikuttamistoimintaan.
Raportti on tehty
Vaikuttava vertaistoiminta -hankkeessa.
Julkaisija Kehitysvammaisten Tukiliitto ry.
Kirjoittaja Lea Vaitti.
Opas on pdf-muodossa.
Voit avata sen tästä linkistä
Suuntaviivoja

 

 

 

 

Vertaistukiryhmät kansalaistoimintana
Vertaansa vailla -projekti (RAY 2005 – 2010) loppuraportti.
Julkaisija Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, 2010.
Kirjoittaja Lea Vaitti.
Opas on pdf-muodossa.
Voit avata sen tästä linkistä:
Vertaistukiryhmät kansalaistoimintana

 

 

 
Aina tarvitsee olla ajan tasalla
– vanhempien kokemuksia kehitysvammaisen perheenjäsenensä asumispalveluista ja niihin vaikuttamisesta.
Asuntoja asunnottomille -projekti (RAY 2008 – 2011).
Lea Vaitin tekemä tutkimus tekee näkyväksi vanhempien roolia kehitysvammaisen perheenjäsenen asumisratkaisuissa ja asumiseen liittyvässä tuessa.
Julkaisija Kehitysvammaisten Tukiliitto, 2009.
Opas on pdf-muodossa.
Voit avata sen tästä linkistä
Aina tarvitsee olla ajan tasalla

 

Enemmän otetta ja osallisuutta  

 
Monimuotoista tukea
Enemmän otetta ja osallisuutta -projektin (RAY 2006 – 2009) kartoitus. Hankkeessa tuettiin vanhempia, joilla on kehitysvamma tai laajaalaisia oppimisvaikeuksia sekä heidän läheisiään ja perheiden kanssa työskenteleviä. Tavoitteena oli kerätä tietoa ja kehittää keinoja, joiden avulla perheiden elämää arjessa voidaan tukea ja joiden avulla voidaan edistää vanhempien yhteiskunnallista osallistumista.
Kartoitus käsittelee perheiden tukemista työntekijän näkökulmasta.
Kirjoittaja Pia Henttonen.
Julkaisija Kehitysvammaisten Tukiliitto, 2010.
Opas on pdf-muodossa.
Voit avata sen tästä linkistä
Monimuotoista tukea.
 

Ajattelen, että mennään eteenpäin
- Vanhemmat ja kokemukset tuesta
Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti (RAY 2006 – 2009).
Projektin kohteena olivat perheet, joissa vanhemmalla
on kehitysvamma tai merkittäviä vaikeuksia oppimisessa.
Projektissa tehty tutkimus kartoittaa kansainvälistä, kehitysvammaisuuteen ja vanhemmuuteen liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä sekä tarkastelee suomalaisvanhempien kokemuksia saamastaan tuesta.
Kirjoittaja Aila Kantojärvi.
Julkaisija Kehitysvammaisten Tukiliitto, 2010.
Opas on pdf-muodossa.
Voit avata sen tästä linkistä
Ajattelen, että mennään eteenpäin... Vanhemmat ja kokemukset tuesta.

 

 

 
Enemmän otetta ja osallisuutta, loppuraportti
Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti (RAY 2006 – 2009).  Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama ja Kehitysvammaisten Tukiliiton toteuttama projekt toteutettiin vuosina 2006 – 2009. Hankkeessa tuettiin perheitä, joissa vanhemmalla on kehitysvamma tai laaja-alaisia oppimisvaikeuksia sekä heidän läheisiään ja perheitä kohtaavia työntekijöitä.
Projektissa tuotettiin myös oppaita ja muita julkaisuja.
Kirjoittajat Pia Björkman, Pia Henttonen ja Aila Kantojärvi.
Julkaisija Kehitysvammaisten Tukiliitto, 2009.
Opas on pdf-muodossa (3,76 Mt).
Voit avata sen tästä linkistä
Enemmän otetta ja osallisuutta, loppuraportti

 

 

Kun vanhemmalla on kehitysvamma
tai oppimiseen liittyviä merkittäviä vaikeuksia
Enemmän otetta ja osallisuutta -projektissa
(RAY 2006 – 2009) kartoitettiin (Henttonen 2010)
– kansainvälistä tutkimus- ja kehittämistyötä
ja työntekijöiden näkemyksiä
– työstään,
– perheiden tuen tarpeista
– omista, työhön liittyvistä tuen tarpeista.
Tämän lisäksi kerättiin (Kantojärvi 2009):
– vanhempien palvelujärjestelmän toimivuuteen liittyviä kokemuksia
Kirjoittajat Pia Henttonen ja Aila Kantojärvi.
Julkaisija Kehitysvammaisten Tukiliitto, 2009.
Opas on pdf-muodossa.
Voit avata sen tästä linkistä
Kun vanhemmalla on kehitysvamma tai oppimiseen liittyviä merkittäviä vaikeuksia (tiivistelmä)

 

 

Yhteisvastuu 2008 

 
Työllä osallisuutta?
Yhteisvastuu 2008 -hankkeiden loppuraportti.
Vuoden 2008 Yhteisvastuukeräys mahdollisti kolmen erilaisen hankkeen toteutumisen eri puolilla Suomea. Hankkeet lähestyivät kehitysvammaisten työllistymistä eri näkökulmista.
Kirjoittajat Tapio Pajunen, Kari Vuorenpää, Lea Nikula, Kerstin Österlund, Marita Mäenpää, Marika Ahlstén, Heikki Seppälä.
Julkaisijat Nuorten Ystävät, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry ja Kehitysvammaliitto, 2010.
Raportti on pdf-muodossa (2,57 Mt).
Voit avata sen tästä linkistä:
Työllä osallisuutta?