Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

30.8.2013
Pirstaleinen palvelujärjestelmä vaikeuttaa työllistymistä
 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön tilaaman kuntakartoituksen mukaan kuntien sosiaalihuollon järjestämä työllistymistä tukeva toiminta, työtoiminta ja työhönvalmennus edistävät pitkään työttömänä olleiden, vammaisten ja osatyökykyisten hyvinvointia ja toimintakykyä, mutta johtavat harvoin työllistymiseen.

Kartoituksen mukaan kuntien sosiaalihuolto ei yksin pysty vastaamaan työllistymistavoitteisiin, vaan niihin pääseminen edellyttäisi sopivien työtehtävien räätälöintiä, työnantajien tukemista, lisäresurssien ohjaamista työhönvalmennukseen sekä sosiaaliturvan ja palkan yhteensovittamisen helpottamista.

Kuntakartoituksessa selvitettiin sosiaalihuollon työllistymistä tukevan toiminnan, työtoiminnan ja työhönvalmennuksen organisointi- ja järjestämistapoja kunnissa. Helmikuussa 2013 toteutetun kyselyyn vastasi 122 sosiaalihuollon edustajaa 129 kunnasta.

Kyselyyn vastanneet pitivät työllistymistä tukevaa toimintaa, työtoimintaa ja työhönvalmennusta tärkeinä palveluina, koska ne ehkäisevät syrjäytymistä ja vähentävät kunnan muiden palveluiden tarvetta. 

Kehittämiskohteena esiin nousi lainsäädännön ja palvelujärjestelmän selkiyttäminen. Nyt lainsäädännön ongelmina ovat vastaajien mielestä sen vaikeaselkoisuus ja pirstaleisuus, jotka johtavat lain kirjaviin tulkintoihin ja erilaisiin toimintakäytäntöihin eri kunnissa.

Vastaajat toivoivat yhteistyön ja työnjaon parantamista eri toimijoiden, erityisesti sosiaalitoimen ja työ- ja elinkeinohallinnon, välillä.

Lähde STM

 
   

 
Takaisin