Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

8.8.2013
Suomen ensimmäinen vammaistutkimuksen professori on aloittanut työnsä
 

Kasvatustieteen tohtori Simo Vehmas aloitti elokuun alussa työnsä Suomen ensimmäisenä vammaistutkimuksen professorina.

Viisivuotinen professuuri on perustettu Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan vammaisjärjestöjen tuella. Vammaistutkimuksen tarve on ollut ilmeinen. Sitä on kaivattu vammaisten yhteiskunnallisen aseman arviointiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Kokonaiskuva esimerkiksi vammaisten työllistymisestä, koulutuksesta, sosiaaliturvasta ja itsenäistä elämää koskevista järjestelyistä on vielä puutteellinen.

Helsingin yliopiston verkkosivuilla professori Simo Vehmas nimeää vammaisten työllistymisen keskeiseksi tutkimushaasteeksi.

– Siitä olisi saatava nykyistä tarkempaa tietoa. Työllistyminen ei ole tähdellistä pelkästään ihmisen toimeentulon, vaan myös sosiaalisen aseman ja itsekunnioituksen takia. Muuta väestöä korkeampi työttömyys selittää osittain vammaisten marginaalisen aseman.

Pyrkimyksenä tasa-arvoisempi yhteiskunta

Laajempi ideologinen ja käytännöllinen kysymys on, millaiset mahdollisuudet hyvään elämään hyvinvointiyhteiskunta tarjoaa vammaisille.

– Mitä paremmin vammaisuuden ilmiöitä ymmärretään, sitä paremmin osaamme edistää erilaisten ihmisten hyvinvointia ja yhteiskunnallista tasavertaisuutta. Esimerkiksi vammaisten ihmisten sosiaalisen osallistumisen esteet johtuvat usein yhteiskunnallisista järjestelyistä ja toisaalta ihmisten asenteista, Vehmas painottaa.

Vammaistutkimuksen professori sijoittuu Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitokselle osaksi yhteiskuntapolitiikan oppiainetta. Tällä pyritään takaamaan tieteenalojen välinen vuorovaikutus sekä suomalaisen vammaistutkimuksen sijoittuminen osaksi kansainvälistä tutkimusperinnettä. Simo Vehmas toimii myös Pohjoismaisen vammaistutkimusverkoston NNDR:n puheenjohtajana.

Alkuperäinen artikkeli:
uutiset.helsinki.fi


Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=967
 
   

 
Takaisin