Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

27.4.2011
Työryhmä: Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistukset välttämättömiä
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ei pystytä huolehtimaan ilman palvelurakenteen uudistamista. Tätä mieltä on työryhmä, joka luovutti loppuraporttinsa peruspalveluministeri Paula Risikolle keskiviikkona 27. huhtikuuta. Työryhmän tehtävänä oli tehdä ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Koska kuntarakenne on merkityksellinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä, työryhmä ehdottaa vaihtoehtoisia malleja, jotka ottavat huomioon kuntakentässä tapahtuvat mahdolliset muutokset. Kaikki ehdotetut mallit toteuttavat työryhmän asettamia tavoitelinjauksia yhdenvertaisuudesta, asiakaskeskeisyydestä, vaikuttavuudesta ja kustannustehokkuudesta sekä alan vetovoimaisuudesta.

Työryhmä korostaa, että ehdotukset on tehty puhtaasti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja kansalaisten perusoikeuksien toteutumisen näkökulmasta.

Kolmessa vaihtoehtoisessa mallissa on otettu huomioon kuntakentän muutokset. Työryhmän mukaan sosiaali- ja terveydenhuolto voitaisiin järjestää kaksitasoisesti siten, että noin 30-50 kuntaa vastaisi perustason tehtävistä. Yhteisistä erityispalveluista vastaavia alueita olisi viisi. Kunnilla olisi selkeästi nykyistä vahvemmat edellytykset huolehtia väestön sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä asiakkaiden tarpeenmukaisista palveluista.

Jos kuntien määrä säilyy suurempana, voitaisiin käyttää kuntien yhteistyöhön perustuvaa mallia. Kuntien muodostama alue tai suuri kunta olisi järjestämis- ja rahoitusvastuussa perustasosta sekä osasta erityispalveluja. Alueet ja suuret kunnat vastaisivat yhdessä muista erityistason palveluista. Perustasosta vastaavia kuntien muodostamia alueita tai suuria kuntia olisi yhteensä vajaasta 20:sta noin 50:een ja erityistasosta vastaavia alueita olisi viisi. Alueilla olisi selkeästi nykyistä vahvemmat edellytykset huolehtia väestön sosiaali- ja terveydenhuollosta ja asiakkaiden tarpeenmukaisista palveluista.

Yhtenä vaihtoehtona on, että vastuu koko sosiaali- ja terveydenhuollon toteuttamisesta olisi yhdellä kunnalla, jolloin kunta vastaisi kaikista tehtävistä perustasolta erityispalveluihin. Tällaisia kuntia Suomessa voisi olla alle 20. Kunnat pystyisivät itse huolehtimaan väestönsä tarvitseman koko sosiaali- ja terveydenhuollon voimavarojen tasapainoisesta ja yhdenvertaisesta kohdentamisesta sekä palvelujen asiakaskeskeisestä toteuttamisesta.

Kaikissa ehdotetuissa malleissa säädettäisiin kansallisesti keskitettävien tehtävien hoitamisesta.

Monikanavaisen rahoituksen aiheuttamia ongelmia on poistettava vaiheittain. Monikanavainen rahoitus vaikeuttaa kokonaisuuden hallintaa ja aiheuttaa järjestelmän sisäistä kilpailua osaajista ja muista voimavaroista. Työryhmä ehdottaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen ongelmien vähentämiseksi selvitetään, kuinka sairausvakuutuksen hoitokustannusten valtionosuuksien siirto kuntien valtionosuuksiin voitaisiin toteuttaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä ja rahoittamista koskevat uudistukset on työryhmän mukaan toteutettava samanaikaisesti. Esitetyt muutokset edellyttävät muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien määräytymisperusteisiin.

Lähde. STM:n tiedote 27.4.2011


 
Takaisin