Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

24.4.2013
Uusi julkaisu: Viesti perille – Selko-opas kunnille
 

Kunnan viranomaisten tulee kaikessa kielenkäytössään ottaa huomioon jokaisen kansalaisen oikeus saada tietoa ymmärrettävässä muodossa. Nyt näin ei kaikkialla ole. Eväitä periaatteen noudattamiseen annetaan KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisemassa tuoreessa oppaassa Viesti perille – Selko-opas kunnille. Opas on tehty yhteistyössä Selkokeskuksen kanssa.

Kun kuntalainen saa ymmärrettävää tietoa kunnan palveluista, hän osaa käyttää niitä oikein. Usein väärinymmärrykset tuottavat turhaa työtä ja saattavat johtaa uusiin palvelutarpeisiin. Selkeä tiedotus voi olla tulevaisuuden kilpailuvaltti: voittaja on kunta, joka viestinnällään tavoittaa parhaiten kaikki asukkaansa.

– Kun palvelun käyttäjä ymmärtää, miten pitää toimia, asia tulee kerralla selväksi. Ymmärrettävä viestintä tuo siten myös taloudellista hyötyä kunnille, toteaa maakuntajohtaja Pertti Rajala.

Kuntien asukkaina on paljon ryhmiä, joille lukeminen ja kirjoittaminen tuottavat huomattavasti enemmän hankaluuksia kuin valtaväestölle ja jotka asettavat erityisiä haasteita kuntien viestinnälle. Heitä on esimerkiksi eri vammaisryhmiin kuuluvien henkilöiden, ikäihmisten ja maahanmuuttajien joukossa. Heitä varten on kehitetty selkokieli. 

– Julkisen palvelutuotannon piirissä on tulevaisuudessa yhä enemmän henkilöitä, joilla on vaikeuksia ymmärtää hyvääkään yleiskieltä.  Esimerkiksi vanhukset ja maahanmuuttajat ovat kasvavia selkokieltä tarvitsevia ryhmiä. Voimaan tuleva vanhuspalvelulaki edellyttää lisääntyvää tiedottamista vanhuksille itselleen ja heidän omaisilleen. Tässä selkokieli ja selkokielinen vuorovaikutus ovat hyviä apuvälineitä. Samalla tavalla niistä on hyötyä maahanmuuttajien kotoutumisprosessissa, muistuttaa Pertti Rajala.

Selkokieli on suomen kielen muoto, jossa kieltä on tietoisesti mukautettu helpommaksi ymmärtää ja lukea. Selkokeskuksen varovaisen arvion mukaan Suomessa on vähintään 300 000 ihmistä, joille on hyötyä selkokielisistä sovelluksista. Väestön ikääntymisen ja maahanmuuton lisääntymisen myötä selkokielen tarve on kasvamassa.

Erityisryhmien lisäksi selkokielestä hyötyvät kaikki, jotka haluavat saada informaatiota lyhyessä ja selkeässä muodossa kunnan hallintokäytännöistä. Oma lukunsa ovat kuntien verkkosovellukset, joiden täytyy olla saavutettavia kaikkien käyttäjien osalta. 

Ari Sainion toimittama Viesti perille – Selko-opas kunnille antaa kuntien työntekijöille perustiedot selkokielisen viestinnän toteuttamiseen kunnassa. Oppaan ohjeet ja esimerkit antavat suuntaa siihen, miten selkokieltä voidaan soveltaa kuntien ja kuntayhtymien tiedottamisessa ja työntekijöiden käytännön työssä. Oppaaseen on poimittu hyviä esimerkkejä toimivista selkosovelluksista kunnissa.

 

Tulosta opas itsellesi pdf-muodossa
Viesti perille Selko-opas kunnille:
http://www.kaks.fi/node/6442

 

Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=907

 
   

 
Takaisin