Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

23.4.2013
Sosiaalibarometri: sotepalvelujen kilpailuttaminen ei tuonut säästöjä
 

Sosiaalibarometri 2013 selvitti kuntien sosiaali- ja terveysjohtajien kokemukset alan palvelujen kilpailuttamisesta. Vaikka ostopalvelujen laatuun ollaan useimmiten tyytyväisiä, yli puolet kertoo laatuun liittyvistä ongelmista ja kolmannes on palauttanut ostopalveluja takaisin omaksi tuotannoksi.

Yleisin peruste palauttaa ostopalveluja kunnan tai kuntayhtymän tuotettaviksi ovat laatu- ja kustannushyödyt. Yleisimpiä palautettuja palveluja ovat sosiaalipalveluista vammaisten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä vanhusten asumispalvelut ja terveyspalveluista lääkäri- ja terveysasemapalvelut.

Lähes puolet terveyskeskusten johtajista ja joka kolmas sosiaalijohtaja kertoo oman alansa palveluissa tapahtuneen keskittymistä suurille yksityisille palveluntuottajille. Toimet keskittymisen estämiseksi eivät kuitenkaan ole kovin yleisiä.


Kilpailuttaminen ei tuottanut kaikkia odotettuja hyötyjä

Noin puolet sosiaali- ja terveysjohtajista toteaa palvelujenostamisen lisänneen kustannuksia neljän viime vuoden aikana. Runsaan kymmenesosan mukaan ostopalvelujen avulla on säästetty. 13 % ilmoittaa ostopalvelujen aluksi tuottaneen säästöjä ja myöhemmin nostaneen palvelukustannuksia.

- Sosiaalibarometrin mukaan sotepalvelujen kilpailuttaminen ei ole tuottanut kaikkia odotettuja hyötyjä. On myös huolestuttavaa, ettei kilpailuttamisen kokonaiskustannuksia juuri osata arvioida, toteaa pääsihteeri Vertti Kiukas SOSTEsta.

- Jos tulevaisuudessa aiotaan aidosti verrata erilaisten palveluratkaisujen kustannuksia ja vaikutuksia, tarvitaan kuntatasoisten seuranta-, arviointi- ja laskentavälineiden kehittämistä, Kiukas sanoo.

- Kilpailuttamista ohjaavan hankintalain uudistuksessa on lisäksi pidettävä huoli siitä, ettei kilpailutus vaaranna erityisen haavoittuvien asiakasryhmien kuten vammaisten, vanhusten tai lasten palveluja. Sotepalvelujen yhdenvertaisen saatavuuden kannalta järkevintä saattaisi olla jopa säätää alan palveluille kokonaan oma hankintalaki.

Barometrin toteuttaa SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.
Tutustu barometriin SOSTEn sivulla:
http://www.soste.fi/julkaisut/barometrit.html

 

Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=906

 
   

 
Takaisin