Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

28.3.2013
Vates vetoaa vammaisten nuorten työllistämiseksi
 

VATES-säätiö vetoaa kaikkiin osapuoliin vammaisten nuorten työllistymisen parantamiseksi. Vammaisten nuorten on saatava yhdenvertaisesti mahdollisuuksia muiden nuorten kanssa.

Nuorten yhteiskuntatakuun tavoitteena on varmistaa, että nuoret löytävät polun koulutukseen ja työhön ja sitä myötä osalliseksi yhteiskuntaan. Miten yhteiskuntatakuu toteutuu vammaisten nuorten kohdalla?

Nykyään vammaiset nuoret ovat koulutettuja, osa korkeasti koulutettua. He ovat kyvykästä työvoimaa, ja myös heille on tarjottava työelämäkokemusta. Työnantajilta tarvitaan sosiaalista vastuunottoa sekä kasvatus-, koulutus- ja palvelujärjestelmältä nuoren kannustamista työelämään. Työelämäosallisuus kuuluu kaikille, mutta silti vammaiset nuoret kasvavat liian usein erityisyyden ilmapiirissä.

 

Vatesin vetoomuksen pääteesit:

1. Vammaisille nuorille tulee tarjota oman ikäluokkansa mukana yhdenvertaisesti koulutus-, työkokeilu-, työpaja- tai työpaikkaa.

Kuten muillekin alle 25-vuotiaille työttömille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille työttömille, myös vammaisille nuorille on tarjottava jatkopolku kolmen kuukauden sisällä siitä, kun hän on ilmoittautunut työttömäksi. Vertaisuus ja samojen elämänvaiheiden kokeminen ikätoveriensa kanssa ovat tärkeitä vammaiselle nuorelle.

Työttömiä vammaisia nuoria on rohkaistava hakeutumaan työttömäksi työnhakijaksi TEtoimistoihin. Vuoden 2013 alusta uusi työvoima- ja yrityspalvelulaki avasi TE-hallinnon palvelut myös vammaisille ja työkyvyttömyyseläkettä saaville henkilöille. Kaikki vammaiset työttömät nuoret eivät vielä näy TE-hallinnon luvuissa työnhakijoina.

Vammaisille nuorille on tarjottava riittävästi aloituspaikkoja valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ammatillisissa oppilaitoksissa.

2. Ensimmäisten työelämäkokemusten saantia on helpotettava nuorille vammaisille.

Vammaiset nuoret eivät pysty kilpailemaan oman ikäluokkansa mukana työpaikoista, sillä heillä on harvoin varhaista työelämäkokemusta aidoista työympäristöistä. Työhönvalmentajien tuella vammaiset nuoret saadaan kouluista aitoon työelämäkasteeseen parantaen heidän mahdollisuuksiaan työllistyä opinnoista valmistumisen jälkeen.

Oppilaitoksiin tulisi saada nykyistä enemmän työhönvalmentajia, jotka tukevat vammaisten nuorten työharjoittelupaikkojen saantia aidoista työpaikoista ja opintojen jälkeistä työllistymistä. Myös kesätyöpaikkojen saantia voidaan edistää asiantuntevalla palkan ja sosiaaliturvan yhteensovittamisella ja työtehtävien räätälöinnillä vammaisille nuorille sopivaksi.

Työnantajilta toivomme rohkeutta palkata myös vammaisia nuoria kesätöihin ja työllistämiskampanjoihin. Vammaisten nuorten työllistymistä tulisi yhdenvertaistaa korottamalla nuorille suunnatun Sanssi-kortin rekrytointitukea vammaisille. Tämä helpottaisi vammaisten nuorten työn saantia.

3. Palvelujärjestelmän on tarjottava nuorelle vammaiselle riittävää ohjausta ja tukea.

Tukitoimien käyttö saatava työnantajille mielekkääksi. Palveluiden yhteensovittaminen on haastavaa ja palvelujärjestelmät itsessään tuottavat väliinputoamista. On mm. varmistettava, että nopeasti kasvavat sähköiset palvelut ovat esteettömiä ja saatavilla myös selkokielisenä.

Vammaisen nuoren osaamiseen tai työkykyyn ei aina uskota ja hänen pääsääntöinen tulonlähteensä voi olla jo nuorena työkyvyttömyyseläke. Näille nuorille tulee kehittää heidän yksilölliset tarpeet huomioivaa palvelua esimerkiksi työvoimahallinnon tarjoamiin palveluihin. Tukien saamisen helppous työnantajalle yhdestä paikasta ja yhtäläisin perustein sekä vammaisen työnhakijan aktiivinen asenne helpottavat työnantajaa palkkaamaan myös vammaisen nuoren.

 

Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=888
 
   

 
Takaisin