Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

3.1.2013
Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2013
 

Kansaneläkeindeksiin sidottuja Kelan etuuksia korotetaan vuonna 2013. Lapsilisiin ei tule vuonna 2013 indeksikorotusta.

Tiedot kaikista muutoksista löytyvät Kelan sivulta. Olemme koonneet tähän vain muutamia muutoksia, jotka koskevat yleisesti kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän perheitään.

 

Korotuksia perhe-etuuksiin

Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan vähimmäismääriin tehdään 3,5 %:n korotus. Minimipäiväraha nousee 22,96 eurosta 23,77 euroon päivässä. Kela korottaa vähimmäismääräiset päivärahat ilman hakemusta 1.1.2013 alkaen.

Vuonna 2013 alkavien, työtuloihin perustuvien vanhempainpäivärahojen tulorajat tarkistetaan palkkakertoimella, joka korottaa työtuloihin perustuvia vanhempainpäivärahoja 2,8 %. Vuoden 2013 palkkakerroin ei kuitenkaan korota niitä työtuloihin perustuvia vanhempainpäivärahoja, joita on alettu maksaa ennen vuodenvaihdetta.

Lapsilisiin ei tule korotuksia vuosina 2013 – 2015. Lapsilisien indeksitarkastukset tehdään seuraavan kerran vuonna 2016.

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukeen tulee 2,8 %:n korotus. Kela korottaa etuudet ilman hakemusta 1.1.2013 lukien.

Alle 3-vuotiaasta lapsesta maksettava kotihoidon tuen hoitoraha korottuu 327,46 eurosta 336,67 euroon kuukaudessa. Perheen toisesta alle 3-vuotiaista maksetaan 100,79 euroa ja kustakin muusta alle kouluikäisistä 64,77 euroa. Kotihoidon tukeen kuuluu myös perheen tuloista riippuva hoitolisä, joka on enintään 180,17 euroa.

Yksityisen hoidon tuen hoitoraha nousee vuoden alussa 171,40 euroon lasta kohden.

Osittainen hoitoraha korottuu 96,41 euroon kuukaudessa.

Elatustuki ja elatusapu ovat sidottuja elinkustannusindeksiin, joka nousee 1.1.2013 alkaen 2,63 %. Elatustuki on ensi vuoden alusta 151,85 euroa lapsesta kuukaudessa. Kela korottaa maksussa olevia elatustukia automaattisesti. Elatusvelvollisen tulee maksaa korotettua elatusapua 1.1.2013 alkaen. Myös elatusapuvelan maksuvapautuksen tulorajat muuttuvat indeksikorotuksen verran.Pidennystä isyysvapaisiin

Isälle tarkoitettu vapaa on jatkossa kaikkiaan 54 arkipäivää eli noin 9 viikkoa. Isä voi vastedeskin pitää enintään 18 arkipäivää vapaata samaan aikaan kun äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa. Loput tai halutessaan kaikki isyysrahapäivät isä voi pitää äitiys- ja vanhempainrahakauden jälkeen. 

Muutoksessa nykyinen isäkuukausi jää pois. Isän vapaisiin ei enää vaikuta se, pitääkö isä vanhempainrahapäiviä. Isyysrahapäivät eivät myöskään vähennä vanhempainrahapäiviä.

 

Korotuksia vammaistukiin

Alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuet sekä eläkettä saavan hoitotuki nousevat 3,5 %.

Vammaistuen uudet määrät ovat:
perusvammaistuki 92,31 e/kk,
korotettu vammaistuki 215,40 e/kk
ja ylin vammaistuki 417,68 e/kk.


Eläkettä saavan hoitotuen uudet määrät ovat:
perushoitotuki 61,83 e/kk,
korotettu hoitotuki 153,91 e/kk
ja ylin hoitotuki 325,46 e/kk.

Täysi takuueläke on nyt 738,82 euroa kuukaudessa

Kansaneläke, takuueläke ja perhe-eläke nousevat 3,5 %. Indeksikorotukset tehdään automaattisesti ilman hakemusta.

Täysi takuueläke nousee 25,09 euroa eli 738,82 euroon kuukaudessa. Tämä on Suomessa asuvan henkilön vähimmäiseläkkeen bruttomäärä vuonna 2013. Takuueläkkeestä vähennetään henkilön kaikki muut eläkkeet, eikä sitä saa lainkaan, kun muut eläkkeet yhteensä tuovat lähes saman vähimmäisturvan.

Täysi kansaneläke yksin asuvalle henkilölle nousee 21,39 euroa eli 630,02 euroon kuukaudessa. Parisuhteessa olevan täysi kansaneläke nousee 18,98 euroa eli 558,83 euroon kuukaudessa.

Lesken alkueläke on ensi vuonna 324,93 euroa kuukaudessa. Lasta huoltavan lesken jatkoeläkkeen täysi määrä vastaa kansaneläkettä. Lapsen perhe-eläkkeen perusmäärä nousee 59,79 euroon kuukaudessa.

Eläkkeensaajan asumistuen tulorajat korottuvat kansaneläkeindeksin nousua vastaavasti 2,8 % ja hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärät nousevat asumismenojen nousua vastaavasti 3,8 %.


Vesi-, lämmitys- ja omakotitalon kunnossapitomenot (ns. hoitomenonormit) nousevat vastaten keskimääräistä kustannusten nousua. Lämmitysnormi nousee kaikissa kuntaryhmissä 0,04 e/kk neliötä kohden. Vesinormi nousee 2,63 euroa ja se on henkilöä kohden 27,15 e/kk. Omakotitalon kunnossapitonormi nousee kansaneläkeindeksillä 40,59 euroon kuukaudessa. Korotukset otetaan huomioon seuraavassa asumistuen tarkistuksessa.


Muutoksia lääkekorvauksiin

Sairausvakuutus korvaa osan asiakkaalle määrätyn lääkkeen kustannuksista perus- tai erityiskorvauksena. Helmikuun 2013 alusta lääkkeiden peruskorvaus alenee nykyisestä 42 %:sta 35 %:iin ja alempi erityiskorvaus 72 %:sta 65 %:iin Ylempi erityiskorvaus  (100 %) säilyy ennallaan.

Sen sijaan asiakkaan lääkekustannusten vuotuinen omavastuuosuus (ns. lääkekatto) alenee ensi vuoden alusta 670 euroon. Omavastuuosuuden täytyttyä asiakas maksaa jokaisesta korvattavasta lääkkeestään 1,50 euroa ostokertaa kohti.


Tietoa muutoksista 2013 Kelan sivulla:
www.kela.fi/

 


Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=800
 
   

 
Takaisin