Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

5.4.2011
Tänään voi vielä ilmoittautua kotiäänestäjäksi
 

Kotiäänestäjän luokse saapuu sovittuna ajankohtana vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Kotiäänestystä haluavan on ilmoitettava keskusvaalilautakunnalle halustaan äänestää kotonaan. Ilmoitus voidaan tehdä joko puhelimitse tai kirjallisesti  viimeistään 5.4.2011 ennen klo 16.00.  Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.Keskusvaalilautakuntien yhteystietoja voi etsiä kuntien ja kaupunkien omilta kotisivuilta.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestystä koskeva sääntely on ollut voimassa 1.3.1988 lukien. Nykyisessä vaalilaissa (714/1998) kotiäänestystä koskevat säännökset ovat pääosin 46, 54 ja 55 §:issä. Niiden mukaan kotonaan saa äänestää äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.


 
Takaisin