Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

25.10.2012
Suomen ensimmäinen laajamittainen tutkimus erityistä tukea tarvitseviin lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta väkivallasta valmistuu vuonna 2013
 

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö käynnisti vuonna 2010 kaksivuotisen, Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman tutkimushankkeen Kuritusväkivalta vammaisia lapsia ja nuoria kohtaan.  Tutkimus on ensimmäinen, laajamittaisesti tehty tutkimus aiheesta. Sen tulosten vertailuaineistona käytetään vastaavasta, Ruotsissa toteutetusta tutkimuksesta saatuja tuloksia.

Tutkimushankkeessa kerätään sekä laadullista että määrällistä aineistoa. Laadullista aineistoa kerätään vammaisten lasten ja nuorten väkivaltakokemuksista (yksilöhaastattelut), vammaisten lasten ja nuorten vanhempien kokemuksista rakenteellista väkivallasta vammaisia lapsia, nuoria ja heidän perheitään kohtaan (focus group- haastattelut sekä kirjoitukset aiheesta) sekä sosiaali-, kasvatus-, ja terveysalan ammattilaisten näkemyksistä väkivallan tunnistamisesta ja ennaltaehkäisystä ja ammattilaisten kokemuksista väkivallan ilmenemisestä vammaisia lapsia, nuoria ja heidän perheitään kohtaan (focus group- haastattelut).

 

Vammaisten lasten ja nuorten oma ääni kuuluviin
Tarkoituksena on saada vammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä oma ääni kuulumaan väkivallan kokemuksista. Hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa väkivallasta erityisesti vammaisten lasten, nuorten sekä heidän perheidensä kohdalla, jotta väkivaltaa voitaisiin tunnistaa, ennaltaehkäistä ja väkivaltaa ennaltaehkäiseviä palveluita kohdistaa vammaisille lapsille, nuorille sekä heidän perheilleen.

Tutkimusaineiston keruu alkoi keväällä 2012. Hanke päättyy kesäkuussa 2013.
Tutkijana toimii TtM Tanja Koivula Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiöstä.

 

Kansainvälisiä linkkejä aiheesta:

WHO: Children with disabilities more likely to experience violence (12.6.2012) 

ISPCAN: World Perspectives on Child Abuse (10th Edition) Released (15.9.2012)

 

 

Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=721
 
   

 

 

.


 
Takaisin