Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

22.10.2012
Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun raportti antaa suosituksia Suomelle
 

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu Nils Muižnieks vieraili Suomessa viime kesäkuussa. Vierailunsa aikana hän tapasi valtiovallan, laillisuusvalvojien ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Vierailun pohjalta on laadittu 25.9.2012 julkistettu raportti, joka sisältää ihmisoikeuksien edistämiseen liittyviä suosituksia Suomelle. Muižnieks käsittelee raportissaan myös vammaisten henkilöiden oikeuksiin liittyviä asioita.

Ihmisoikeusvaltuutettu pitää tervetulleena Suomen tavoitetta päästä eroon kehitysvammaisten laitosasumisesta vuoteen 2020 mennessä ja toteaa, että itsenäisiä tarkastuksia vielä jäljellä oleviin laitoksiin tulisi lisätä. Hän myös kehottaa Suomea kiirehtimään YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifiointia ja pitää tärkeänä, että vammaiset henkilöt itse otetaan mukaan sopimuksen toimeenpanoon ja valvontaan.

Vammaisiin heidän vammansa vuoksi kohdistuvien rikosten lisäksi ihmisoikeusvaltuutettua huolestuttaa vammaisten henkilöiden huono asema työelämässä, jossa yhdenvertaisuuslain mukaisia kohtuullisia mukautuksia tehdään tiedon ja asiantuntemuksen puutteen johdosta käytännössä hyvin rajoitetusti. Raportissa nousee huolenaiheena esiin vammaisten yhdenvertaista kohtelua valvovan itsenäisen valvontaelimen puute. Lisäksi huolestuttavaa on, että nykyinen yhdenvertaisuuslaki ei koske vammaisuudesta johtuvaa sosiaali- ja terveyspalveluihin, sosiaaliturvaan, asumiseen eikä yleiseen palveluiden saatavuuteen liittyvää syrjintää.

Muun muassa näihin asioihin tulisikin ihmisoikeusvaltuutetun mielestä puuttua yhdenvertaisuuslainsäädännön meneillään olevassa uudistustyössä.

Ihmisoikeusvaltuutettu mainitsee raportissaan vielä tarpeen muuttaa itsemääräämisoikeutta koskevaa lainsäädäntöä etenkin pakkohoidon ja rajoitustoimenpiteiden osalta. Tässä työssä on hänen mielestään lähdettävä siitä, että jokainen on lähtökohtaisesti oikeustoimikelpoinen ja että päätöksenteossaan apua haluaville tarjotaan erilaisia tuetun päätöksenteon vaihtoehtoja. Hyvänä vammaisten henkilöiden osallisuutta edistävänä uudistuksena Muižnieks pitää sitä, että lainmuutos vuonna 2009 antoi vaikeavammaisille henkilöille oikeuden maksuttomaan henkilökohtaiseen apuun.

Euroopan neuvosto perusti ihmisoikeusvaltuutetun viran vuonna 1999. Ihmisoikeusvaltuutetun tehtävänä on edistää ihmisoikeuksien kunnioittamista, ihmisoikeuskoulutusta ja tietoisuutta ihmisoikeuksista Euroopan neuvoston käytettävissä olevin keinoin. Osana ihmisoikeuksien toteutumisen seurantaa ihmisoikeusvaltuutettu vierailee Euroopan neuvoston jäsenvaltioissa ja antaa suosituksia ihmisoikeuksien täytäntöönpanon kehittämiseksi.

 

Suomea käsittelevä raportti Euroopan neuvoston verkkosivuilla.

 

 

Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=719
 
   

 
Takaisin