Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

5.10.2012
Kotonakin voi äänestää
 

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Äänestäjän on ilmoitettava ennakkoäänestysajanjakson alkamista edeltävänä päivänä kello 16 mennessä oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle halustaan äänestää kotonaan. Ilmoitus voidaan tehdä joko puhelimitse tai kirjallisesti. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

  • Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa kotiäänestykseen ilmoittautumisen määräaika on tiistai 16.10.2012 ennen kello 16.

Kotiäänestyslomakkeet ja keskusvaalilautakuntien yhteystiedot ovat esimerkiksi osoitteessa:

www.vaalit.fi/53108.htmTukiliiton kuntavaalisivut

Tukiliiton kuntavaalisivut ovat osoitteessa:
http://www.kvtl.fi/fi/kunnallisvaalit-2012/mina-olen-kuntalainen/


Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=695
 
   

 
Takaisin