Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

24.8.2012
Vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden erityisopettajien valmennus käynnistyi Jyväskylässä
 

Jyväskylän yliopisto tiedottaa 23.8.2012

VETURI on liikkeessä

Vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden erityisopettajien valmennus käynnistyy Jyväskylässä tänään

Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten asioihin on Suomessa paneuduttu viime vuosina usealla tasolla. On mm. laadittu kansallinen erityisopetuksen strategia, tehty normistouudistuksia sekä osoitettu taloudellista tukea kunnalliseen ja seudulliseen opetustoimen kehittämistyöhön. Yleisen ja tehostetun tuen rakenteiden ja käytänteiden uudelleen järjestelyihin on panostanut noin 300 kuntaa. Tavoitteena on ollut vahvistaa oppimisen ongelmien ja koulun käynnin pulmien ennaltaehkäisyä, varhaista puuttumista sekä täsmällisten tukitoimien oikea-aikaisuutta.

Erityiseen tukeen liittyviä uudelleenorganisointeja on kunnissa tehty jonkin verran. Erityisen tuen haastavin reunusalue, ns. vaativa erityinen tuki, on jäänyt kehittämistoimien ulkopuolelle lähes kokonaan. Vaativaa ja moniammatillista erityistä tukea oppimiseensa ja kuntoutumiseensa tarvitsevat ne lapset ja nuoret, joilla on esimerkiksi vakavia psyykkisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta tai autismin kirjoa.

Myöskään nykyinen erityisopettajakoulutus ei tuota tällä hetkellä riittävästi kelpoisia opetusalan asiantuntijoita vastaamaan erityisen tuen tarpeisiin, eikä anna riittävän syvällistä osaamista ja vaativan erityisen tuen hallintaa, joten kohderyhmien oppilaiden erityispedagogiset tarpeet eivät tule tyydytetyiksi. Erityisopettajien kelpoisuuksia tarkasteltaessa vähiten kelpoisia on ns. ”sopeutumattomien opetuksessa”. Mm. tämän ryhmän oppilaat tarvitsisivat erityisesti vahvaa erityispedagogista osaamista koulunkäynnin ja oppimisen tueksi.

Jyväskylän ja Helsingin yliopistojen VETURI -yhteishankkeen (2011-2015) koulutusosuus käynnistyy pitkäkestoisena valmennuksena  Jyväskylässä torstaina ja perjantaina 33 erityisopettajan voimin. Osallistujat tulevat eri puolilta Suomea ja jatkavat valmennuksessa noin 1½ vuoden ajan. Tieteellistä tutkimusta tukevan valmennuksen avulla vahvistetaan osallistujien erityispedagogista osaamista ja toimintaa, kehitetään oppimisympäristöjä, oppimateriaaleja ja -välineistöä sekä verkostoidaan toimijoita keskenään.

Kehittävän tutkimuksen tarkoituksena on puolestaan tarkastella vaativan erityisen tuen pedagogista tilaa ja sen muutoksia kouluhenkilöstön täydennyskoulutuksen, erilaisten kokeilujen ja verkostoitumisen myötä.  Hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.Lisätietoja:

Hankkeen koordinointi: Elina Kontu, dosentti, Hgin yliopisto, elina.kontu@helsinki.fi, 050 3182380,

Kehittävä tutkimus: Raija Pirttimaa, professori, Jkl:n yliopisto, raija.pirttimaa@jyu.fi, 040 805 3633

Valmennus: Terhi Ojala, koulutusjohtaja, EduCluster Finland Oy, terhi.ojala@educlusterfinland.fi, 040 528 5447

 


Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=644
 
   

 
Takaisin