Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

14.8.2012
Väitös: Vaikeavammaisten henkilöiden täysivaltainen kansalaisuus ei toteudu Suomessa
 

Kasvatustieteen lisensiaatti Aino Äikkään väitöstutkimuksessa selvisi, että vaikeavammaisten koulutus- ja työllistymispalveluiden järjestämiseen tarvitaan rakenteellisia muutoksia.

Palvelujärjestelmä, jonka pitäisi taata tasa-arvoiset koulutus- ja työllistymismahdollisuudet vaikeavammaisille nuorille aikuisille, näyttäytyi tutkimuksen tulosten mukaan jäykkänä ja kapeana vastaamaan yksilöllisiä tarpeita. Tutkimuksen mukaan tasa-arvoisempia koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia kehitettäessä onkin vaikutettava ammatilliseen kulttuuriin sekä poliittiseen päätöksentekoon vaikeavammaisten täysivaltaisen osallisuuden ja kansalaisuuden mahdollistamiseksi.


Siirtymävaiheen palvelut toimivat puutteellisesti
Tutkimustulosten mukaan vaikeavammaisille nuorille aikuisille toisen asteen koulutuksena tarkoitettu Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus/Valmentava 2 -koulutus on mielekästä toimintaa, mutta ei johda työllistymiseen. Siirtymävaiheen tukipalvelut, joiden pitäisi olla takaamassa riittävä tuki työllistymiseen, toimivat puutteellisesti. Nuoret aikuiset sijoittuvat koulutuksen käytyään samoihin paikkoihin, joihin heidän olisi mahdollista siirtyä myös ilman kyseistä koulutusta. Yksi syy on myös erään tutkimukseen haastatellun nuoren aikuisen kuvaus mahdollisuuksien vähyydestä: "Ei muuta paikkaa, muuta paikkaa ei näyttäis olevan."

Tutkimustuloksista kävi myös ilmi, että tutkimuksessa haastateltujen vaikeavammaisten nuorten ja ammatti-ihmisten mielipiteet koulutuksesta eroavat. Segregoiva eli erillään muista ikäryhmän opiskelijoista toteutettu koulutus ja työharjoittelu sekä sijoittuminen työ- ja toimintakeskuksiin ovat todellisuutta, joita erityisesti ammatti-ihmiset nostivat esille. Nuoret aikuiset sekä heidän vanhempansa puhuivat yksilöllisestä koulutusurasta, mielekkäästä arjesta, normaaleista työolosuhteista sekä kiinnostavasta ja vaihtelevasta työstä tulevaisuuden toiveina.
Ammatti-ihmisten puhetta kuvasi myös vaikeavammaisuuden kokeminen epävarmuutta ja pelkoa herättävänä ilmiönä, kun taas nuoret aikuiset sekä heidän vanhempansa korostivat vammaisuutta yksilöllisesti koettavana ilmiönä ja yksilön ominaisuutena.

Vaikeavammaisten henkilöiden täysivaltainen kansalaisuus yhteiskunnassa vaatii muutoksia erityisesti siirtymävaiheen tukipalveluiden järjestämisessä toiselta asteelta eteenpäin. Uusia mahdollisuuksia kehitettäessä tulee lähtökohtana olla vaikeavammaisten henkilöiden omat toiveet ja ajatukset tulevaisuudestaan.


Tutkimuksesta on kirjoitettu myös selkokielinen tiivistelmä
Tutkimukseen haastateltiin neljää vaikeavammaista nuorta aikuista, heidän vanhempiaan sekä nuorten kanssa työskenteleviä ammatti-ihmisiä. Nuorten aikuisten haastatteluissa kommunikaation apuna käytettiin PCS-kuvia (The Picture Communication Symbols). Nuoret aikuiset on diagnosoitu kehitysvammaisiksi ja yhdellä heistä on autismi. Kaikilla heistä on haasteita kommunikaatiossaan ja tällä tavoin kerätty aineisto on ainutlaatuinen Suomessa. Tutkimuksesta on kirjoitettu myös selkokielinen tiivistelmä, jonka avulla tutkimuksen nuoret aikuiset voivat tutustua tutkimukseen ja sen päätuloksiin.

KL Aino Äikkään erityispedagogiikan alaan kuuluva väitöskirja
Toiselta asteelta eteenpäin.
Narratiivinen tutkimus vaikeavammaisen nuoren aikuisen koulutuksesta ja työllistymisestä
tarkastetaan Joensuun yliopiston filosofisessa tiedekunnassa perjantaina 24. elokuuta.
Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori emerita Paula Määttä (Jyväskylän yliopisto) ja kustoksena toimii professori Eija Kärnä (Itä-Suomen yliopisto).


 

Koko tiivistelmä aiheesta Itä-Suomen yliopiston www-sivulla:
www.uef.fi/uef/vaitostiedotteet1 [...]

 

 

Tämäm ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=636
 
   

 
Takaisin