Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

28.6.2012
Hämeen Sanomat: Kuinka vapaa muistisairas tai kehitysvammainen voi olla?
 

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen on kesäkuun aikana kritisoinut STM:n  työryhmää, joka käsittelee sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoittamisesta.

Ministeriön työryhmän alustavat esitykset potilaiden itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta ovat mielestäni perustuslain vastaisia. Työryhmän suunnitelmat uhkaavat laillistaa perusoikeusloukkaukset juuri niiden ihmisryhmien kohdalla, jotka eivät osaa niitä puolustaa tai itselleen vaatia, Pietikäinen kirjoittaa blogissaan.

Hämeen Sanomat -lehti nostaa muistisairaiden vanhusten  ja kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeuden  viikon puheenaiheeksi ja antaa puheenvuoron sekä STM:n vammaisten ja vanhusten alatyöryhmää johtavalle sosiaalineuvos Viveca Arrheniukselle että Sirpa Pietikäiselle.

Nyt tilanne on epäselvä ja käytännöt villejä. Lainsäädännössä ei ole rajoituksia, miten kauaksi aikaa esimerkiksi geriatriseen tuoliin tai sänkyyn voi ihmisen sitoa. Nyt halutaan selkeät ja yhteneväiset käytännöt sekä omaiselle mahdollisuus halutessaan valittaa, sanoo Viveca Arrhenius Hämeen Sanomien haastattelussa.

 

Sirpa Pietikäisen blogi:
Liikunta vaaraksi muistisairaille?
http://www.sirpapietikainen.net/2012/06/liikunta-vaaraksi-muistisairaille/

Verkkouutiset:
Pietikäinen: STM:n suunnittelemat perusoikeusloukkaukset torjuttava
http://www.verkkouutiset.fi

Hämeen Sanomat
Iisakki Kiemunki: Kuinka vapaa muistisairas tai kehitysvammainen voi olla?
http://www.hameensanomat.fiTaustaa

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoittamisesta. Työryhmä on saanut jatkoaikaa vuoden loppuun.

Lainsäädännön uudistamisen tarve koskee erityisesti

  • kehitysvammaisten ja muistisairaiden henkilöiden palveluissa käytettävää pakkoa ja suojatoimenpiteitä,
  • raskaana olevien päihdeongelmaisten naisten hoidon varmistamista sekä
  • somaattisessa ja psykiatrisessa hoidossa käytettäviä itsemääräämisoikeuden rajoitustoimenpiteitä.

Tarkoituksena on koota potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan itsemääräämisoikeutta rajoittavat säännökset mahdollisuuksien mukaan samaan säädökseen.

Säädöksiä tarkastellaan juuri nyt muun muassa siksi, että Suomi ei ole vielä ratifioinut eli ottanut käyttöön YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimusta. Yleissopimuksen ratifioinnin on katsottu edellyttävän, että pakon käyttöä kehitysvammaisten erityishuollossa koskevat säännökset tarkistetaan.
Lisäksi eduskunnan oikeusasiamies on viitannut useissa lausunnoissaan perustuslain asettamiin vaatimuksiin sosiaali- ja terveydenhuollossa potilaiden/asiakkaiden itsemääräämisoikeutta rajoitettaessa ja kiirehtinyt lainsäädännön valmistelua.


Tietoa Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus -työryhmän työskentelystä:
http://www.hare.vn.fi


Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=606

 
   

 
Takaisin