Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

4.6.2012
Asiakkaalle valinnanoikeus hankinnoissa
 

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan kannanotto hankintalain muuttamiseksi.

Hankintalain ja hankintakäytäntöjen muuttaminen

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan perusviesti ja tavoitteet:

Vammaisten henkilöiden asumispalvelut ja muu jokapäiväisen elämän apu ja tuki irrotetaan hankintalain piiristä

1. Kehitysvammaisen henkilön ja hänen läheisensä ääni ei kuulu nykyisessä hankintamenettelyssä. Asiakkaan valinnanoikeuden varmistamisen tulee olla hankintamenettelyn kehittämisen lähtökohtana. Asiakkaat ja heidän läheisensä eivät ole tällä hetkellä osallisia hankintaprosessissa eivätkä he pysty vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin. Tämä heijastuu asenteina ja käytäntöinä myös arkeen ja palvelutuotantoon. Suomessa on EU-tason kirein hankintalaki, joka johtaa tähän asetelmaan. Asiakkaan aseman huomioon ottamiseen julkista valtaa ja palveluntuottajia velvoittaa ennen kaikkea YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimus, jonka keskeinen vaatimus ja henki on, että vammaisten henkilöiden tulee olla kaikessa subjekteja, aktiivisia toimijoita ja päätöksentekijöitä ja tähän on heillä oikeus saada tukea.

Kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä asemaa on vahvistettava hankintaprosessissa  

2. Nykyinen hankintalaki ei johda pitkäaikaiseen ja kestävän kehityksen mukaiseen palvelutuotantoon. Nykyisen kaltainen kilpailutus sopii huonosti kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden järjestämiseen, koska yksilöiden avun ja tuen tarpeet poikkeavat suuresti toisistaan. Hankintalaki edellyttää vertailukelpoisia tarjouksia, mikä johtaa pakettiratkaisuihin, jotka eivät sovellu tuen tarpeiltaan hyvin erilaisille asiakkaille. Tämä voi johtaa sekä yli- että alihintaisiin tarjouksiin. Todellisilla, arkeen vaikuttavilla laatutekijöillä ei ole ollut merkitystä hankinnoissa. Kuntien on hylättävä hankintalain 63 §:n mukaisesti alihintaiset tarjoukset, joilla vallataan ns. markkinoita. On aina varmistettava yksilöllinen avun ja tuen tarve ja sen toteuttaminen kestävällä tavalla hankintaprosessissa.

Kunnan mahdollisuuksia sosiaalipoliittisin perustein tehtävään hankintaan on lisättävä nykyisen hallituksen hallitusohjelman mukaisesti. Vammaisten henkilöiden kohdalla myös suorahankintamahdollisuutta tulee lisätä.

3. Muutto on moniportainen kokonaisuus, joka sisältää mm. avun ja tuen tarpeen kartoituksen, muuttovalmennuksen, rakentamisen suunnittelun ja toteutuksen, palvelutuotannon, muuton ja kotiutumisen. Siirtymistä laitosasumisesta tai lapsuudenkodista tavalliseen asumiseen ei pystytä tekemään hyvällä ja kestävällä tavalla, mikäli kilpailutetaan kokonaisuudesta vain yhtä osaprosessia kerrallaan. Euroopan unionissa laadittiin vuonna 2009 mietintö laitoshajautuksesta ja sen hyvistä periaatteista. Keskeinen lähtökohta on kehitysvammaisen henkilön ja hänen läheistensä osallisuus kaikissa vaiheissa. Hankintalaki johtaa Suomessa huonoihin tuloksiin kehitysvammaisten henkilöiden näkökulmasta. Meillä on nyt jo esimerkkejä siitä, että omaiset eivät lähde mukaan ko. prosesseihin, kun kilpailutus johtaa epäeettisiin tuloksiin ja seurauksiin.

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisessa pitää mahdollistaa kehitysvammaisten henkilöiden kannalta tarkoituksenmukaiset suorahankinnat ja koko prosessin yhdistäminen aina kehitysvammaisia henkilöitä ja heidän läheisiään kuunnellen ja oikeusasema turvaten.

Valmisteilla oleva EU:n uusi hankintadirektiivi antaa tähän uusia mahdollisuuksia, jotka on kansallisessa lainsäädännössä hyödynnettävä.

 

 

Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=585

 
   

 
Takaisin