Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

31.5.2012
KHO: Autistisella lapsella on oikeus henkilökohtaiseen apuun
 

Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään katsonut, että autistisella lapsella oli oikeus henkilökohtaiseen apuun liikuntaa ja elokuvissa käymistä varten. Päätös on annettu 29.5.2012:
www.kho.fi/paatokset/58554.htm

KHO katsoi, että vuonna 1999 syntyneellä pojalla, jolla oli diagnosoitu lapsuusiän autismi ja kehitysvamma, oli oikeus henkilökohtaiseen apuun liikuntaa ja elokuvissa käymistä varten. Hänellä oli riittävästi voimavaroja määritellä henkilökohtaisen avun sisältö ja toteuttamistapa. Se seikka, että hän tarvitsi henkilökohtaista apua toteutettaessa myös valvontaa, ei ollut esteenä avun myöntämiselle.

Vuonna 1999 syntyneellä pojalla oli diagnosoitu lapsuusiän autismi ja kehitysvamma. Kuntayhtymän perusturvalautakunta hylkäsi 29.9.2010 hakemuksen saada vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (vammaispalvelulaki) mukaista henkilökohtaista apua kodin ulkopuoliseen harrastustoimintaan sillä perusteella, että hakija tarvitsi autisminsa vuoksi erityisosaamista ja runsaasti valvontaa.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen katsoen, että saadusta selvityksestä kävi ilmi, että hakija tarvitsi vahvaa tukea ja ohjausta sekä selkeät raamit kaikkeen toimintaansa. Hakijan vaikeavammaisuudesta saadun selvityksen perusteella hakijalla ei ollut edellytyksiä ja omaehtoista kykyä hallita itseään, tehdä itsenäisiä päätöksiä eikä ymmärtää ratkaisujensa syy-seuraussuhteita siinä määrin kuin vammaispalvelulain 8 c §:n 2 momentissa edellytetään.

KHO kumosi hallinto-oikeuden ja perusturvalautakunnan päätökset. Henkilökohtaista apua oli haettu harrastuksiin, kuten liikuntaa ja elokuvissa käymistä varten. Esitetyn selvityksen mukaan hakija oli jo aikaisemmin perheensä kanssa harrastanut hakemuksessa tarkoitettuja liikuntamuotoja ja muita vapaa-ajan toimintoja.
Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu edesauttaisi hakijan osallistumista ikätasoaan vastaavaan kodin ulkopuoliseen harrastustoimintaan ja tukisi itsenäisen selviytymisen oppimista.
Asiassa saadun selvityksen mukaan hakijalla oli riittävästi voimavaroja määritellä henkilökohtaisen avun sisältö ja toteuttamistapa. Se seikka, että hakija tarvitsi henkilökohtaista apua toteutettaessa myös valvontaa, ei ollut esteenä avun myöntämiselle, kun otettiin huomioon vammaispalvelulain 4 §:n 1 momentin säännökset vammaispalveluna toteutettavan henkilökohtaisen avun soveltumisesta hakijan tarpeisiin.

Asia palautettiin perusturvalautakunnalle henkilökohtaisen avun myöntämistä varten.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
1 §
2 § 1 ja 2 momentti (981/2008),
4 § 1 momentti (981/2008),
8 § 2 momentti (134/2010),
8 c § (981/2008) ja 8 d § (981/2008)Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=577
 
   

 
Takaisin