Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

4.5.2012
Tasavallan presidentin tervehdys
 

 

Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö on lähettänyt tervehdyksen koko yhdistysväelle.
Tervehdyksen välitti Me Itse ry:n entinen varapuheenjohtaja Ulla Topi.

 

TASAVALLAN PRESIDENTIN TERVEHDYS

Vammaisten henkilöiden oman tahdon ja mielipiteen kunnioittaminen, yksilöllisyys ja valinnanvapaus sekä itsemääräämisoikeuden edistäminen ovat Suomen vammaispolitiikan kulmakiviä. Suomen vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2010 - 2015 korostaa tavoitetta luoda vahva pohja ihmisoikeuksille, syrjimättömyydelle, yhdenvertaisuudelle ja osallisuudelle sekä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen kansalliselle edistämiselle ja toimeenpanolle.

Yhdenvertaisuus ei kuitenkaan toteudu vain lainsäädäntöön ja kansainvälisiin velvoitteisiin vetoamalla. Tarvitaan avointa, erilaisuutta ymmärtävää ja kunnioittavaa keskustelua. Me kaikki voimme osaltamme vaikuttaa yhteiskunnassamme vaikuttaviin asenteisiin. 

On tärkeää ottaa vammaiset ihmiset ja heidän tarpeensa huomioon päätöksenteossa yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Tässä työssä tarvitaan sitä tietoa ja kokemusta, jota kansalaisjärjestöillä jäsentensä arkipäivän ja tarpeiden tuntijoina on tarjota. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry ja sen jäsenyhdistykset ovat tehneet merkittävää työtä vammaisten ihmisten oikeuksien puolesta jo yli puoli vuosisataa.

Vammaisilla ihmisillä on oltava mahdollisuus itsenäiseen elämään ja osallistumiseen sekä omien valintojen ja päätösten tekemiseen. Käytännössä tähän tarvitaan palvelujen ja toimintaympäristön esteettömyyden ja saavutettavuuden lisäksi myös vammaisten ihmisten yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa tukea.

Vammaisten ihmisten oikeuksien ja yhdenvertaisuuden pitää toteutua myös käytännössä, ei vain juhlapuheissa. Oma koti, työ, tutut ihmiset ympärillä ja mahdollisuus tehdä ja kokea itselle merkityksellisiä asioita ovat jokaiselle hyvän elämän rakennuspuita. Oikeus hyvään elämään ja siihen vaikuttamiseen kuuluu kaikille.

 

Sauli Niinistö
Tasavallan presidentti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=547

 

 

 

 

 
   

 
Takaisin