Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

20.4.2012
SoveLi ry: Liikunta on pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten perusoikeus
 

TIEDOTE 20.4.2012
Soveltava Liikunta SoveLi ry

Soveltavan liikunnan järjestöt ottavat kantaa:

Liikunta on pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten perusoikeus

Soveltava Liikunta SoveLi ry on huolissaan pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten oikeuksista terveysliikunnassa. Liikunta pitää nähdä terveyttä lisäävänä ja sairauksia ennaltaehkäisevänä toimintana etenkin monen sairauden riskiryhmien kohdalla.

SoveLi ja sen 17 jäsenjärjestöä ottivat kevätkokouksessaan 19.4. kantaa valmisteilla oleviin suomalaisen terveysliikunnan painopisteisiin. Nämä valtakunnalliset kansanterveys- ja vammaisjärjestöt edustavat 327 000 henkilöjäsentä.

SoveLi pitää myönteisenä, että suomalaista terveysliikuntaa ollaan hallitusohjelman mukaisesti edistämässä valtiovallan toimin. Pidämme tärkeänä että sosiaali- ja terveysministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö tekevät jatkossa tiivistä yhteistyötä järjestöjen kanssa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten liikuntamahdollisuuksien turvaamiseksi. Terveyden edistämistä kannattaa tarkastella myös soveltavan liikunnan näkökulmasta.

SoveLin jäsenten liikuntatoiminta perustuu sekä ammattilaisten että vertaisten tukeen. Se tavoittaa ne henkilöt, joita valtavirran liikuntapolitiikka ei osaa tukea. Se tavoittaa myös niitä ihmisiä, jotka liikkuvat terveyden kannalta riittämättömästi tai ovat vaarassa syrjäytyä liikunnasta.

Valittaessa terveysliikunnan tulevaisuuden painopisteitä on huolehdittava siitä, että kaikkien kansalaisten oikeus liikuntaan turvataan. Turvaamalla kaikenikäisten pitkäaikaissairaiden ja vammaisten oikeus liikuntaan voidaan ehkäistä liikunnasta ja yhteiskunnasta syrjäytymistä. Ikääntyneiden lisäksi toimintakyvyn rajoituksia on kaikissa ikäluokissa.

Tukemalla erilaisin toimintakyvyin varustettujen kansalaisten liikkumista huolehditaan siitä, että Suomi on vuonna 2020 maailman liikkuvin ja onnellisin kansakunta.


Lisätietoa:

SoveLin ts. toiminnanjohtaja Reetta Kettunen, 040 511 5941

SoveLin hallituksen puheenjohtaja Timo Peltovuori, 0500 438 858

 

Soveltava Liikunta SoveLi ry on valtakunnallinen liikuntajärjestö, joka edistää pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten liikuntamahdollisuuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa. Lisätietoa: www.soveli.fi


Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=530
 
   

 
Takaisin