Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

7.3.2011
KHO:n ratkaisu tarkentaa ylläpitomaksun laajuutta
 

Korkein hallinto-oikeus:
Ateriapalvelut eivät ole maksullista ylläpitoa, kun niiden tarve johtuu henkilön vammasta

Korkein hallinto-oikeus otti 23.2.2011 antamassaan ratkaisussa kantaa autetun asumisen ylläpitomaksuihin ja ateriamaksuihin. Tapauksessa oli kysymys siitä, voidaanko kehitysvammaisen henkilön autetun asumisen ylläpitomaksuihin sisällyttää aterioiden osalta myös muita kuluja kuin ruoan raaka-ainekustannukset.

Autetussa asumisessa ryhmäkodissa asuvalta henkilöltä oli peritty ylläpitomaksuina muun ohella aterian todelliset kokonaiskustannukset. Henkilön maksettavaksi tuli raaka-aineiden lisäksi ruoanvalmistuspalvelusta aiheutuvia kustannuksia, vaikka hän ei pysty itse valmistamaan aterioitaan. Asiassa tehdyn valituksen johdosta alueellinen hallinto-oikeus oli katsonut, ettei kehitysvammaiselta henkilöltä perittävään ateriamaksuun voida sisällyttää maksuttomaksi säädetyn palvelun osuutta silloinkaan, kun kaupunki on päättänyt hankkia ateriat ryhmäkodin ulkopuolelta.

Kunta haki alueellisen hallinto-oikeuden ratkaisuun purkua, koska katsoi ylläpitomaksujen ulottuvan myös tämänkaltaisiin palveluihin.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kunnan tekemän purkuhakemuksen. Päätöksensä perusteluissa KHO huomioi, että henkilön ateriapalvelun tarve johtuu hänen kehitysvammastaan ja totesi, etteivät aterian valmistukseen liittyvät palvelut näin ollen kuulu ylläpitoon, vaan ne ovat henkilölle annettua maksutonta erityishuoltoa.

 

Ratkaisu tarkentaa ylläpidon käsitteen laajuutta

Sosiaalihuollon asiakasmaksulain mukaan kehitysvammalaissa tarkoitetusta erityishuollosta voidaan periä maksu ainoastaan yli 16-vuotiaan kehitysvammaisen ylläpidosta. Muutoin erityishuolto on maksutonta. Ylläpidon käsitettä ei ole kuitenkaan täsmällisesti määritelty.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu on merkittävä siitä syystä, että tiettävästi ylin hallintotuomioistuin ei ole aiemmin linjannut kehitysvammalaissa tarkoitetun ylläpitomaksun laajuutta.

Nyt korkein hallinto-oikeus asettuu ratkaisussaan ylläpidon käsitteen laajuuden osalta sille kannalle, että kehitysvammaisen henkilön autettuun asumiseen kuuluvien palveluiden tarpeen johtuessa henkilön vammasta, ei niiden järjestäminen kuulu maksulliseen ylläpitoon, vaan kysymyksessä on maksuton erityishuolto. Vaikka ratkaisu koskee ateriamaksuja, tulisi muita vammasta johtuvia palveluita käsitellä samoin perustein. Näin ollen esimerkiksi vaatehuolto tai siivoaminen ovat samoin edellytyksin maksutonta erityishuoltoa. Näistäkään palveluista ei voida periä maksua silloin, kun niiden tarve johtuu henkilön vammasta.

Edellä mainituin perustein lakiin perustumattomien palvelumaksujen poistamista voi hakea sosiaalitoimelta kirjallisella hakemuksella.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu KHO 23.02.2011 T 438 saatavilla verkkosivuillamme:
www.kvtl.fi/fi/lakineuvonta/oikeuskaytantoa/asuminen/

 

Lisätiedot:

lakimies Sampo Löf-Rezessy
0206 90 280
sampo.lof-rezessy@kvtl.fi


 

KHO:n ratkaisu tarkentaa ylläpitomaksun laajuutta

Ateriapalvelut eivät ole maksullista ylläpitoa, kun niiden tarve johtuu henkilön vammasta

Korkein hallinto-oikeus otti 23.2.2011 antamassaan ratkaisussa kantaa autetun asumisen ylläpitomaksuihin ja ateriamaksuihin. Tapauksessa oli kysymys siitä, voidaanko kehitysvammaisen henkilön autetun asumisen ylläpitomaksuihin sisällyttää aterioiden osalta myös muita kuluja kuin ruoan raaka-ainekustannukset.

Autetussa asumisessa ryhmäkodissa asuvalta henkilöltä oli peritty ylläpitomaksuina muun ohella aterian todelliset kokonaiskustannukset. Henkilön maksettavaksi tuli raaka-aineiden lisäksi ruoanvalmistuspalvelusta aiheutuvia kustannuksia, vaikka hän ei pysty itse valmistamaan aterioitaan. Asiassa tehdyn valituksen johdosta alueellinen hallinto-oikeus oli katsonut, ettei kehitysvammaiselta henkilöltä perittävään ateriamaksuun voida sisällyttää maksuttomaksi säädetyn palvelun osuutta silloinkaan, kun kaupunki on päättänyt hankkia ateriat ryhmäkodin ulkopuolelta.

Kunta haki alueellisen hallinto-oikeuden ratkaisuun purkua, koska katsoi ylläpitomaksujen ulottuvan myös tämänkaltaisiin palveluihin.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kunnan tekemän purkuhakemuksen. Päätöksensä perusteluissa KHO huomioi, että henkilön ateriapalvelun tarve johtuu hänen kehitysvammastaan ja totesi, etteivät aterian valmistukseen liittyvät palvelut näin ollen kuulu ylläpitoon, vaan ne ovat henkilölle annettua maksutonta erityishuoltoa.

Ratkaisu tarkentaa ylläpidon käsitteen laajuutta

Sosiaalihuollon asiakasmaksulain mukaan kehitysvammalaissa tarkoitetusta erityishuollosta voidaan periä maksu ainoastaan yli 16-vuotiaan kehitysvammaisen ylläpidosta. Muutoin erityishuolto on maksutonta. Ylläpidon käsitettä ei ole kuitenkaan täsmällisesti määritelty.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu on merkittävä siitä syystä, että tiettävästi ylin hallintotuomioistuin ei ole aiemmin linjannut kehitysvammalaissa tarkoitetun ylläpitomaksun laajuutta.

Nyt korkein hallinto-oikeus asettuu ratkaisussaan ylläpidon käsitteen laajuuden osalta sille kannalle, että kehitysvammaisen henkilön autettuun asumiseen kuuluvien palveluiden tarpeen johtuessa henkilön vammasta, ei niiden järjestäminen kuulu maksulliseen ylläpitoon, vaan kysymyksessä on maksuton erityishuolto. Vaikka ratkaisu koskee ateriamaksuja, tulisi muita vammasta johtuvia palveluita käsitellä samoin perustein. Näin ollen esimerkiksi vaatehuolto tai siivoaminen ovat samoin edellytyksin maksutonta erityishuoltoa. Näistäkään palveluista ei voida periä maksua silloin, kun niiden tarve johtuu henkilön vammasta.

Edellä mainituin perustein lakiin perustumattomien palvelumaksujen poistamista voi hakea sosiaalitoimelta kirjallisella hakemuksella.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu KHO 23.02.2011 T 438 saatavilla verkkosivuillamme: http://www.kvtl.fi/fi/lakineuvonta/oikeuskaytantoa/asuminen/

Lisätiedot:

lakimies Sampo Löf-Rezessy, puh. 0206 90 280 (sampo.lof-rezessy@kvtl.fi)


 
Takaisin