Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

24.2.2012
Vammaispalvelujen käsikirjan lakimiesryhmä seuraa vammaispalvelulain oikeuskäytäntöä
 

Vammaispalvelujen käsikirja on tarkoitettu alan ammattilaisille asiakastyön ja päätöksenteon tueksi. Myös palvelujen käyttäjät voivat löytää hyödyllistä tietoa käsikirjasta.

Sähköisen käsikirjan tavoitteena on lisätä valtakunnallista yhdenvertaisuutta vammaispalveluissa, parantaa palvelujen laatua ja edistää uutta vammaispoliittista ajattelua, jolla halutaan vahvistaa vammaisten kansalaisten itsemääräämisoikeutta ja osallistumisen mahdollisuuksia.

Käsikirjan sisällönkehitystyötä tukevat erilaiset asiantuntijaryhmät. Ensimmäinen perustettu ryhmä on Lakimiesryhmä, joka seuraa vammaispalvelulain oikeuskäytäntöä ja tuottaa käsikirjaan uusia kirjoituksia tehtyjen oikeuden päätösten merkityksestä.

Nyt käsikirjasta löytyvät lakimiesryhmän kommentit henkilökohtaista apua koskeviin tapauksiin ja tehtyihin ratkaisuihin:

www.sosiaaliportti.fi/File/ef68bee5-8ce2-44ec-8a1b-52b2b767d0c3/Vammaispalvelujen+k%C3%A4sikirjan+lakiryhm%C3%A4n+n%C3%A4kemys+1_2012.pdf

Voimavarakysymyksestä henkilökohtaisen avun myöntämisessä on käsikirjassa oma osuutensa:
www.sosiaaliportti.fi/fi-fi/vammaispalvelujen-kasikirja/lainsaadanto/oikeuskaytantoa/henkilokohtainen-apu#ots4

Lakimiesryhmän jäsenet 2011-2012

  • Päivi Nurmi-Koikkalainen, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  • Matti Ojala, ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  • Jaana Huhta, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö
  • Sami Uotinen, neuvotteleva virkamies, Suomen kuntaliitto
  • Liisa Murto, oikeuksienvalvontalakimies, Näkövammaisten keskusliitto
  • Juha-Pekka Konttinen, lakimies, Kynnys ry.
  • Sirkka Sivula, johtava lakimies, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
  • Ulrika Krook, juridinen asiamies, Finlands Svenska handikappförbun

 

 

 

Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=445
 
   

 
Takaisin