Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

22.2.2012
Korkein hallinto-oikeus ratkaisi: kyky liikkua saattajan kanssa ei ole peruste kuljetuspalvelun epäämiselle
 

Korkeimman hallinto-oikeuden 9.2.2012 antaman ratkaisun mukaan kuljetuspalvelua ei voitu evätä sillä perusteella, että kehitysvammainen lapsi kykenee liikkumaan julkisilla liikennevälineillä saattajan kanssa tai liikkuu ilman apuvälineitä.

Kehitysvammaiselle lapselle, joka selvitysten perusteella voi liikkua yhdessä saattajan kanssa yleisillä kulkuneuvoilla, oli haettu kuljetuspalvelua harrastuksiin ja kavereiden luona käymiseen hakijan kodin lähietäisyydellä. Liikkumisen esteiksi oli hänen kohdallaan todettu muun muassa puheen tuottamisen vaikeudet, motorinen kömpelyys ja vaikeus hahmottaa liikennettä ikätasonsa mukaan. Hakemusta tehtäessä lapsi oli 10-vuotias.

Alueellinen hallinto-oikeus ja lapsen kotikunta olivat evänneet lapselta kuljetuspalvelut sillä perusteella, että lasta ei edellä mainituista liikkumisen rajoituksista johtuen tulisi pitää vammaispalvelulain tarkoittamalla tapaa vaikeavammaisena suhteessa kuljetuspalveluihin. Kotikunta ja hallinto-oikeus viittasivat perusteluissaan muun ohessa lapsen kykyyn liikkua yhdessä saattajan kanssa myös yleisillä kulkuneuvoilla sekä siihen, ettei hän tarvitse sinänsä liikkumisessa apuvälineitä.

Kysymys oli siis eritoten siitä, onko kyky liikkua yleisillä kulkuneuvoilla saattajan kanssa peruste kuljetuspalvelun epäämiselle tämänikäisen lapsen tapauksessa. Lisäksi kyse oli siitä, edellyttääkö kuljetuspalvelun saaminen, että henkilöllä olisi käytössään apuvälineitä.

Korkein hallinto-oikeus otti ratkaisussaan lääketieteellisen selvityksen lisäksi huomioon myös lapsen ikään liittyvän tarpeen itsenäistymiseen ja itsenäiseen liikkumiseen ilman vanhempiaan.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että edellä mainitut vaikeudet ovat sellaisia, ettei lapsi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että lapselle on myönnettävä lakisääteiset kuljetuspalvelut.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu saatavilla verkkosivuillamme:
www.kvtl.fi/fi/lakineuvonta/oikeuskaytantoa/kuljetuspalvelut/

 

Lisätietoja

Lakimies Sampo Löf-Rezessy,
0206 90 280,
sampo.lof-rezessy@kvtl.fi

 

 

 

Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=440

 
   

 
Takaisin