Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

17.2.2012
Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja: sosiaalialan etiikkaa koetellaan
 

TIEDOTE 16.2.2012
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry
 

Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja:
Sosiaalialan etiikkaa koetellaan yhteiskunnallisesti vaikeina aikoina

YTM Aulikki Kananoja otti vastaan tasavallan presidentin myöntämän uuden ylisosiaalineuvos-arvonimen Säätytalolla järjestetyssä tilaisuudessa 16.2.2012.

Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja näkee, että uudella arvonimi-instituutiolla on valtakirja toimia eettisten näkökohtien esillä pitäjänä ja ammatillisen moraalin tukena silloin, kun yhteiskunnalliset ja taloudelliset paineet uhkaavat oikeudenmukaisuutta, kasvattavat työn jännitteitä ja siten kärjistävät eettistä kuormitusta.

”Sosiaalityön yhteiskunnallinen paikka ihmisten tarpeiden ja yhteiskunnan vastausten risteyskohdassa tuo työhön väistämättä jännitteitä. Mitä niukemmat ovat yhteiskunnan voimavarat, sitä suuremmat paineet kohdistuvat sosiaalialan työn ja käytäntöjen eettisyyteen.”

Yksittäisten sosiaalialan työntekijöiden ei tulisi joutua vastuuseen niistä priorisoinneista, joita talouden asettamien rajojen vuoksi joudutaan tekemään, totesi ylisosiaalineuvos Kananoja.

Ensimmäisessä puheessaan ylisosiaalineuvos Kananoja nosti esille myös yhteistyön merkityksen.

”Sosiaalisten tavoitteiden toteuttaminen ei ole vain sosiaalialan tehtävä vaan hallinnonalat ja ammatilliset reviirit ylittävä eri instituutioiden yhteinen tehtävä. Ongelmaksi on muodostunut jäykästi sektoroitunut kokonaisuus, joka vaikeuttaa monin tavoin huono-osaisten ihmisten mahdollisuutta saada apua kokonaistilanteeseensa.”

Ylisosiaalineuvos Kananoja puuttui myös yksityistämisen ja kilpailutuksen sosiaalialan työlle tuomiin paineisiin.

”Sosiaalipalveluja ostetaan ja myydään kappaleittain ja käynneittäin. Tarkemmin analysoimatta on myös sosiaalialan toimintaan omaksuttu tarkastelutapa, jossa työn keskeinen tavoite on suoritteiden suuri määrä ja alhainen suoritekustannus.”

Ylisosiaalineuvos korosti, että tällainen tavaratuotannon logiikka sopii huonosti sosiaalialan ammatilliseen työhön, jonka tarkoitus on toisenlainen.

”Tarkoitus on yhtäältä edistää sellaisia sosiaalisia oloja, joissa sosiaalisia ongelmia ei pääse syntymään ja toisaalta saada korjaavalla työllä aikaan myönteisiä muutoksia ihmisten elämässä. On kiinnitettävä huomio työn sisältöön ja vaikutuksiin, ihmisten elämäntilanteissa tavoiteltaviin muutoksiin sekä työn kestäviin sosiaalisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin.”

Uusi ylisosiaalineuvoksen arvonimi vertautuu arkkiatriin ja on kerrallaan vain yhdellä henkilöllä.
Ylisosiaalineuvos on sosiaalialan korkein mahdollinen arvonannon osoitus. Se voi olla samanaikaisesti vain yhdellä henkilöllä ja vertautuu arkkiatrin arvonimeen. Ylisosiaalineuvos toimii sosiaalialan arvojohtajana ja nostaa esiin alan eettisiä kysymyksiä. Hän on riippumaton yhteiskunnallinen keskustelija ja kannanottaja.

Helsingin kaupungin eläkkeellä oleva sosiaalijohtaja, YTM Aulikki Kananoja edustaa laaja-alaista ja monipuolista sosiaalialan kokemusta sekä työtehtäviensä että luottamustoimiensa perusteella. Hän on kehittänyt merkittävästi sosiaalialaa, soveltanut tutkimustietoa käytäntöön, osallistunut aktiivisesti alan kotimaiseen ja kansainväliseen keskusteluun ja toiminut myös sosiaalityön opettajana.

Uutta arvonimeä esittivät Huoltaja-säätiö, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton toiminta lakkasi vuonna 2011 ja toiminta jatkuu 1.1.2012 toimintansa aloittaneessa SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:ssä.

Arvonimiesityksen suosittelijoina toimivat Helsingin yliopiston, Suomen Kuntaliiton, Lastensuojelun keskusliiton, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edustajat.

Ylisosiaalineuvoksen yhteystiedot:
Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja,
puh. 0400 289796

 

 

Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=435

 
   

 
Takaisin