Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

15.2.2012
ARA tukee 495 asunnon rakentamista, korjaamista ja hankintaa
 

ARA on antanut avustusvaraukset yli 4 100 erityisryhmien vuokra-asunnon rakentamiseen, peruskorjaamiseen ja hankintaan. Tukea haettiin kaikkiaan 7200 asuntoon, mutta avustusvaraus voitiin antaa noin puolelle (57 %) haetuista asunnoista. Hankevalinnassa painottuivat erilaiset vanhusväestöön liittyvät hankkeet. 

Tukea saaneet asunnot käyttäjäryhmittäin:

Pitkäaikaisasunnottomat 180
Kehitysvammaisten hankkeet 495
Muiden vammaisryhmien hankkeet 26
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat 119
Huonokuntoiset vanhukset 427
Muistisairaat vanhukset 1 234
Opiskelijat   1 440
Vanhusten tuki- ja vuokra-asunnot 220
YHTEENSÄ 4 141

ARA otti hankkeiden valinnassa huomioon erityisryhmien asumiselle asetetut valtakunnalliset linjaukset, ohjeistukset ja laatusuositukset. Erityisryhmien asuntoja voidaan ympäristöministeriön ohjauksen perusteella suunnata kasvukeskusten ohella myös väestöltään väheneville alueille. Hankkeiden valinnassa on otettu huomioon kunkin erityisryhmän paikkakuntakohtainen asunnontarve sekä kunnan palvelurakenne mahdollisine muutostarpeineen.

Valinnassa etusijalla ovat olleet kaikkein vaikeimmassa asuntotilanteessa olevat erityisryhmät. Näitä ovat pitkäaikaisasunnottomat, kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat ja muistisairaat vanhukset.

 

Lähde:
www.ara.fi/default.asp?contentid=16819&lan=fi

 

 

Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=430
 
   

 
Takaisin