Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

6.2.2012
Vammaisjärjestöjen naisverkosto vaatii turvakoteja esteettömiksi
 

TIEDOTE 2.2.2012
Vammaisjärjestöjen naisverkosto

VAMMAISJÄRJESTÖJEN NAISVERKOSTO VAATII TURVAKOTEJA ESTEETTÖMIKSI
Vammaisjärjestöjen naisverkosto esittää lausunnossaan Sosiaalihuoltolain uudistamistyöryhmälle, että turvakotien esteettömyyttä ja saavutettavuutta on parannettava. Tällä hetkellä turvakodit eivät ole esteettömiä, eikä niissä ole saatavilla vammaisen naisen tarvitsemaa henkilökohtaista apua.

"Turvakodeissa on tehtävä esteettömyyssuunnitelmat vuoteen 2015 mennessä, ja uudet turvakodit on rakennettava esteettömiksi", Invalidiliiton naistyöryhmän sihteeri, sosiaalineuvoja Pirkko Justander vaatii.

"Lisäksi turvakoteihin tarvitaan henkilökohtaisia avustajia turvaamaan vammaisten naisten jokapäiväisen elämän sujuminen", hän jatkaa.


TIEDOTUSTA KEHITETTÄVÄ
Verkoston mukaan myös turvakotipalveluiden tiedotuksessa on parannettavaa.

"Tietoa turvakodeista tulee olla esimerkiksi selko- ja viittomakielellä, tukiviittomilla ja viitotulla puheella, kirjoitustulkattuna, tukikommunikaatiomenetelmillä, iso- ja pistekirjoituksena sekä sähköisessä muodossa ja luettuina äänitteinä. Tiedon pitää tavoittaa myös maahanmuuttajataustaiset naiset", Kynnys ry:n puheenjohtaja Amu Urhonen toteaa.

"Erityisen haavoittuvassa asemassa olevien naisten mahdollisuutta turvakotipalveluiden käyttämiseen korostetaan muun muassa YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän kieltämässä CEDAW-sopimuksessa", Amu Urhonen korostaa.

Vammaisjärjestöjen naisverkostossa ovat edustettuina Aivovammaliitto ry, Invalidiliitto ry, Kehitysvammaliitto ry, Kuuloliitto ry, Kuurojen Liitto ry, Kynnys ry, Me Itse ry, Näkövammaisten Keskusliitto ry, Suomen CP-liitto ry, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Suomen MS-liitto ry, Suomen Reumaliitto ry, Valtakunnallinen Vammaisneuvosto (VANE), Vammaisfoorumi ry, Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus HILMA ry

Lisätietoja:
Pirkko Justander
pirkko.justander@invalidiliitto.fi

050 525 41 83

 


Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=417
 
   

 
Takaisin