Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

23.2.2011
Tukiliiton esitykset hallitusohjelmaan
 

Kehitysvammaisten Tukiliiton kannanotto hallitusohjelmaan

Uuden hallituksen tulee seuraavassa hallitusohjelmassa sitoutua:

1.       Ratifioimaan välittömästi YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus.

o   Lainsäädäntö vastaamaan sopimusta.

o   Vammaisten täysimääräinen osallistaminen.

o   Sopimuksen toteutumisen valvonta; perustetaan riippumaton valvontaelin.

2.       Jatkamaan kehitysvammalaitosten hajauttamista ja estämään uuslaitosten syntyminen sekä edistämään vammaisten itsenäistä asumista.

o   Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut järjestetään niin, että ne vastaavat YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen vaatimuksia yhdenvertaisuudesta, itsenäisestä elämästä, itsemääräämisoikeudesta, osallisuudesta ja oikeudesta valita asuinpaikkansa ja -kumppaninsa.

o   Suunnitelmalliseen ja hallittuun hajauttamiseen varataan riittävät resurssit Valtioneuvoston 21.1.2010 kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palveluiden järjestämisestä antaman periaatepäätöksen mukaisesti.

o   Varmistetaan laadukkaat asumispalvelut myös lapsuudenkodistaan muuttaville kehitysvammaisille henkilöille.

o   Perusoikeuksien rajoittamista (pakotteita) koskevien YK-sopimuksen vastaisten säädösten tilalle luodaan vahva yleislaki, joka varmistaa itsemääräämisoikeuden toteutumisen ja hyvän kohtelun.

3.       Edistämään laadukkaiden palveluiden kehittämistä kehitysvammaisille henkilöille YK-sopimuksen hengen mukaisesti.

o   Kehitysvammalaki ja vammaispalvelulaki yhdistetään niin, että laki täyttää YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen velvoitteet. Yhdistäminen tehdään vaarantamatta palveluja. Turvataan huomattavan paljon hoivaa, huolenpitoa ja valvontaa sekä oman elämän hallintaan erityisen paljon tukea tarvitsevien henkilöiden palveluiden ja itsemääräämisoikeuden toteutuminen.

o   Henkilökohtainen apu laajennetaan koskemaan myös vaikeimmin kehitysvammaisia henkilöitä. Palvelun on oltava vaikeavammaiselle henkilölle myös tosiasiallisesti maksutonta ja avustajan käytöstä syntyneet oheiskustannukset on korvattava.

o   Tuettua päätöksentekoa kehitetään. Vammaispalvelulakiin lisätään velvoite antaa henkilökohtaista apua itsenäiseen päätöksentekoon ja oman elämän hallintaan. Tuetun päätöksenteon avulla henkilö, jolla on vaikeuksia valintojen ja päätösten tekemisessä ja kommunikaatiossa, voi tehdä itse elämäänsä koskevia päätöksiä.


 
Takaisin