Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

29.12.2011
Eläkkeet ja vammaistuet nousevat 3,8 %
 

Kela tekee nämä korotukset automaattisesti.
Korotuksia ei tarvitse hakea.


Lapsiperheen tuet nousevat 3,8, %

Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan vähimmäismäärä,
lapsilisät sekä kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki
nousevat 1.1.2012 alkaen kansaneläkeindeksin mukaan 3,8 %.
Kela korottaa etuudet indeksillä ilman hakemusta 1.1.2012 lukien.

Kelan eläkkeet nousevat 3,8 %

Kansaneläke, takuueläke, perhe-eläke,
rintamalisät ja eläkettä saavan hoitotuki nousevat
kansaneläkeindeksillä keskimäärin 3,8 %.
Indeksikorotukset tehdään automaattisesti ilman hakemusta.


Täysi takuueläke on 713,73 euroa kuukaudessa (2012)

Täysi takuueläke nousee 25,99 euroa eli
713,73 euroon kuukaudessa.
Tämä on Suomessa asuvan henkilön
vähimmäiseläkkeen bruttomäärä vuonna 2012.
Takuueläkkeestä vähennetään henkilön kaikki muut eläkkeet,
eikä sitä saa lainkaan,  kun muut eläkkeet yhteensä
tuovat lähes saman vähimmäisturvan.

Täysi kansaneläke yksin asuvalle henkilölle nousee 22,17 euroa
eli on 608,63 euroon kuukaudessa.
Parisuhteessa olevan täysi kansaneläke nousee 19,66 euroa
eli on 539,85 euroon kuukaudessa.

Jos saat jo takuueläkettä, korotukset tulevat automaattisesti.

 

Vammaistuet nousevat myös indeksillä

Alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuet
sekä eläkettä saavan hoitotuki nousevat vuodenvaihteessa
kansaneläkeindeksillä 3,8 %.

Vammaistuen uudet määrät ovat:
perusvammaistuki 89,18 e/kk,
korotettu vammaistuki 208,09 e/kk ja
ylin vammaistuki 403,50 e/kk.

Eläkettä saavan hoitotuen uudet määrät ovat:
perushoitotuki 59,73 e/kk,
korotettu hoitotuki 148,69 e/kk ja
ylin hoitotuki 314,41 e/kk.


Eläkkeensaajan asumistuen rajat
noudattavat uusia summia (2012)

Eläkkeensaajan asumistuen tulorajat
ja hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärät nousevat
kansaneläkeindeksillä 3,8 %.
Asumistukijärjestelmiä yhdenmukaistetaan vähitellen,
mikä merkitsee eläkkeensaajan asumistuen
lämmitys- ja vesikustannusten luokittelun yksinkertaistamista.
Muutokset otetaan huomioon,
kun asumistukea tarkistetaan seuraavan kerran.

 

Lääkekustannusten vuotuinen omavastuu nousee 2012

Lääkkeiden vuotuinen omavastuu, ns. lääkekatto,
on asiakkaan vuoden aikana maksama osuus korvattavien lääkkeiden hinnasta.
Kun asiakkaan maksamat omavastuuosuudet ylittävät
ensi vuonna 700,92 euroa,
hänellä on oikeus lääkkeiden lisäkorvaukseen.
Vuotuisen omavastuuosuuden täytyttyä
asiakas maksaa jokaisesta korvattavasta lääkkeestä 1,50 euroa.

 

Vammaisten tulkkauspalvelua etätulkkauksena

Vuonna 2012 vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu
voidaan järjestää vuoden alusta alkaen myös etätulkkauspalveluna.
Etätulkkauksen järjestäminen edellyttää,
että asiakkaalla on oikeus tulkkauspalveluun.

Lähde Kela, STTTämän sivun osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=367
 


 
Takaisin