Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

16.12.2011
Valtioneuvosto hyväksyi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö
15.12.2011

Valtioneuvosto hyväksyi 15. joulukuuta koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman vuosille 2011 – 2016. Suunnitelmassa korostetaan koulutuksellista tasa-arvoa kaikilla koulutusasteilla.

Perusopetuksen tehostetun ja erityisen tuen toimeenpanoa tuetaan
Tehostettua ja erityistä tukea koskeva laki perusopetuslain muuttamisesta tuli voimaan vuoden 2011 alusta.
Oppilashuoltoa ja tietosuojaa koskevia pykäliä sovellettiin kuitenkin elokuusta 2010 lähtien. Lainsäädännöllä täydennettiin erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta tukea koskevia säännöksiä. Tavoitteena on vahvistaa oppilaalle suunnitelmallisesti ja oikea-aikaisesti annettavaa varhaista ja ennalta ehkäisevää oppimisen ja kasvun tukea. Opetuksen järjestäjät ovat ottaneet opetussuunnitelman perusteet käyttöön viimeistään elokuussa 2011.


56. Perusopetuslain yleistä, tehostettua ja erityistä tukea koskevien säännösten toimeenpanoa tuetaan valtionavustuksin.


57. Seurataan, miten oppilaan oikeudet tehostettuun ja erityiseen tukeen toteutuvat ja annetaan
Eduskunnan edellyttämä selvitys sivistysvaliokunnalle vuoden 2013 loppuun mennessä.

 

Lähteet:

www.valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=345761

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011 – 2016 (s. 20)

 

 


Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=356
 
   

 
Takaisin