Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

12.12.2011
Väitös: Down-henkilöiden terveysseurannassa puutteita
 

Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa:

Lääketieteen lisensiaatti Tuomo Määttä väittelee Oulun yliopistossa 16.12.2011. Lääketieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Down syndrome, health and disability. A population-based case record and follow-up study (Terveys ja vammaisuus Downin oireyhtymässä. Väestöpohjainen sairauskertomus- ja seurantatutkimus). Vastaväittäjänä toimii dosentti Maria Arvio Päijät-Hämeen keskussairaalasta ja kustoksena professori Anja Taanila. Väitöstilaisuus alkaa Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen Martti Helan salissa (Seminaarinkatu 2, Kajaani) kello 12.00.

- - -

Down-henkilöiden terveysseurannassa puutteita

Downin oireyhtymässä kuuloa ja näköä tulisi seurata säännöllisesti, koska kuulon alentuminen ja näön ongelmat ovat yleisiä ja jäävät usein toteamatta.

Väitöstutkimuksessa todetaan, että hoitosuositukset eivät toteutuneet ainakaan säännöllisen kuulon ja kilpirauhasen toiminnan seurannan osalta viiden vuoden kuluessa suositusten antamisesta. Työssä analysoitiin Kainuussa elävien ja alueella aiemmin asuneiden Down-henkilöiden sairaus- ja huoltokertomustietoja (n=138). 

Down-henkilöillä oli todettu lukuisia terveysongelmia ja käytösoireita kaikissa ikäryhmissä. Kirurgisia hoitoja oli tehty paljon. Yksilölliset erot sairastavuudessa ja toimintakyvyssä olivat erittäin huomattavat. Monet terveysongelmista liittyivät tiettyyn ikään.

Vaikeasti kehitysvammaisilla todettiin enemmän silmäsairauksia ja näön ongelmia sekä neurologisia sairauksia kuin lievästi tai keskivaikeasti kehitysvammaisilla. Masennus ja yli 40 vuoden ikäisillä Alzheimerin tauti olivat yleisimmät toimintakyvyn heikentymisen syyt.

Toimintakyvyn heikentyminen alkoi usein 40 ikävuoden jälkeen ja moni sairastui suhteellisen nuorena dementiaan.

Väitöstutkimuksen mukaan terveysseurantaa pitäisi Down-henkilöiden kohdalla selvästi parantaa heidän terveytensä edistämiseksi.

 
   

 

 


 
Takaisin