Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

30.11.2011
Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto purettiin, tilalle SOSTE
 

STKL:n TIEDOTE 30.11.2011

Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton (STKL) 95-vuotinen toiminta päättyy vuoden 2011 lopussa. Toiminnan purkava liittokokous pidettiin Helsingissä tiistaina 29.11.

STKL on valtakunnallisena asiantuntija- ja yhteistoimintajärjestönä ajanut tasa-arvoa ja sosiaalisia oikeuksia, erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen ja toimeentuloturvan kehittämistä sekä köyhyyden, syrjäytymisen ja huono-osaisuuden vähentämistä. Liiton jäseninä on 258 valtakunnallista sosiaali- ja terveysjärjestöä, alueellista yhdistystä ja kuntaa.

Toiminta jatkuu 1.1.2012 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:ssä, jonka STKL on perustanut yhdessä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTYn ja Terveyden edistämisen keskuksen kanssa.

STKL:n liittohallituksen puheenjohtaja Raimo Lindberg toteaa prosessin olevan järjestökentässä historiallinen: puretaan vahvasti toimiva tunnettu ja tunnustettu järjestö ja siirretään toiminta nyky-ympäristön mukaisiin puitteisiin. Kolmen vahvan toimijan fuusio tuottaa sosiaali- ja terveysalalle uuden kantavan äänen ja entistä vankemman vaikuttajan ja asiantuntijan.

STKL:n purkumenettelyssä liiton eri luottamuselimissä on korostettu alueellisen ja paikallisen toiminnan turvaamista, alueellisten sosiaali- ja terveysturvayhdistysten voimavarojen käyttöönottoa, järjestöjen ja kuntien yhteistyötä ja vahvan sosiaali- ja terveyspoliittisen panostuksen tärkeyttä.

Liittokokouksen puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen puheenjohtaja Maija Pelkonen muistutti tiistaina siitä vuorovaikutuksesta, joka valtakunnallisen liiton ja alueellisten yhdistysten välille syntyy: tieto valtakunnallisista kehityslinjauksista ja tieto alueista ja niiden erilaisuuudesta välittyy rikkaassa vuorovaikutuksessa ja toiminnan elinehtona. Myös uutta järjestöä SOSTEa tarvitaan ihmisten ja järjestöjen ääneksi.Lisätietoja:
puheenjohtaja Raimo Lindberg, STKL, puh. 0400 585 106
toiminnanjohtaja Riitta Särkelä, STKL, puh. 050 63 663

 

 

 

 

 

 

Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=339

 
   

 
Takaisin