Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

3.2.2011
RAY:n tuotoista järjestöille lähes 270 miljoonaa euroa
 

Lähes 800 sosiaali- ja terveysalalla toimivaa järjestöä ja säätiöitä saa tänä vuonna
yhteensä 268,2 miljoonaa euroa Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta.  Myönnettyjen
avustusten määrä pieneni edellisestä vuodesta noin 10 miljoonaa euroa. Avustuksiin
oli tänä vuonna kuitenkin käytettävissä noin kaksi miljoonaa euroa enemmän kuin
vuonna 2010. Lääkäri- ja pelastushelikopterien sekä muun muassa lakisääteisten
rekisterien ja Käypä hoito -suositusten rahoittaminen on siirtynyt rahoitettavaksi
valtion talousarviossa muualta kuin RAY:n tuotosta. Myös UKK-instituutin
yleisavustus on siirtynyt sosiaali- ja terveysministeriön muun valtionavun varaan. 

Valtioneuvosto päätti Raha-automaattiyhdistyksen tuoton jaosta tänään 3. helmikuuta
2011. Valtioneuvosto teki Raha-automaattiyhdistyksen hallituksen jakoehdotukseen
vain muutamia pieniä muutoksia.

Kehitysvammaisten Tukiliitto saa avustuksia yhteensä 2,8 miljoonaa euroa.

Avustukset mahdollistavat tänäkin vuonna kansalaisjärjestöjen monipuolisen terveyttä
ja sosiaalista hyvinvointia edistävän toiminnan eri väestöryhmien parissa. 

Avustuksia haki 1 123 järjestöä ja säätiötä. Avustuksia haettiin 2 425 kohteeseen,
hankkeeseen tai toimintoon. Haettujen avustusten yhteismäärä oli 422,8 miljoonaa
euroa. Haettujen avustusten määrä väheni edellisvuodesta yli 95 miljoonalla eurolla.

Avustuksia myönnettiin 781 hakijalle yhteensä 1 587 kohteeseen. Jaettavista
avustuksista on yleisavustuksia 51,9 miljoonaan euroa, kohdennettuja
toiminta-avustuksia 123,1 miljoonaa euroa, investointiavustuksia 34,4 miljoonaa
euroa ja projektiavustuksia 58,8 miljoonaa euroa.

Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta käytetään tänä vuonna noin 99 miljoonaa euroa
sotaveteraanien kuntoutukseen ja laitoshoitoon sekä muun muassa rintamaveteraanien
kuntoutukseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 3.2.2011 13.33

 
Takaisin