Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

23.11.2011
EN:lta suositus vammaisten osallistumisesta
 

Euroopan neuvosto on hyväksynyt suosituksen vammaisten henkilöiden osallistumisesta poliittiseen ja julkiseen elämään (Recommendation CM/Rec(2011)14 of the Committee of Ministers to member states on the participation of persons with disabilities in political and public life). Esimerkiksi kohdassa 2.3. mainitaan, miten jäsenvaltiot edistävät tiedonsaamista muun muassa selkokielellä.
 
Suositus kokonaisuudessaan osoitteessa:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2011)14&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383

 

 


Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on:
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=328
 
   

 
Takaisin