Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

11.10.2011
Uusien toimijoiden löytyminen ja verkostoituminen yhdistysten toiminnan haasteena
 

Tukiliiton selvitys jäsenyhdistystensä toiminnasta on valmistunut. Liiton aluekoodinaattoreiden tekemiin haastatteluihin vastasi yli sata yhdistyksen puheenjohtajaa tai sihteeriä.

Kaikki kyselyyn vastanneet yhdistykset pitivät tärkeänä toiminnan kehittämistä. Yhdistysten aktiivitoimijoilla oli monia ideoita siihen, millä tavalla lapsiperheitä ja uusia toimijoita voi saada mukaan toimintaan. Tiedottamisen parantaminen, erityisesti nettisivuja kehittämällä, oli yhdistysten keskeisimpiä kehittämisajatuksia.

Yhteistyö ja verkostoituminen muiden yhdistysten ja ammattilaisten kanssa on selvästi yksi keino lisätä yhdistysten voimavaroja. Tapahtumien järjestämisen lisäksi aktiivinen osallistuminen vammaisneuvostoon ja alueelliset vapaaehtoistyön koulutukset olivat esimerkkejä onnistuneesta yhteistyöstä. Yritysyhteistyötä teki jopa 20% yhdistyksistä.

Kun yhdistysten toiminta on useimmiten pienen aktiivitoimijajoukon varassa, on hyvä miettiä mitä kaikkea voidaan tehdä. Toiminnan pitkäjänteinen suunnitteleminen ja keskittyminen vain tiettyihin asioihin, on yksi keino ehkäistä yhdistystoimijoiden uupumista. Toiset yhdistyksistä näin jo tekivätkin: ”Yhdistyksen strategia on, että keskitytään tiettyihin asioihin vuosittain. Kaikkeen ei voida yhtaikaa tarttua.”

Yhdistyskyselyn koko raportin voit lukea Tukiliiton kotisivuilta:
www.kvtl.fi/fi/paikallinen-toiminta/

Raportin nimi on
”Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.”
Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta

 

 
   

 
Takaisin