Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

3.10.2011
Teleyritysten sopimusehdot selkokielelle
 

Teleyritysten tarjoamien palveluiden sopimukset on yhtenäistetty
ja yleiset sopimusehdot on käännetty samalla myös selkokielelle.
Versio löytyy muun muassa FiComin nettisivuilta.

Selkokielinen versio on lyhennetty versio
varsinaisista sopimusehdoista,
eikä siinä ole varsinaisten sopimusehtojen kaikkia yksityiskohtia.
Ristiriitatilanteissa noudatetaan aina yleiskielisiä ehtoja.
Tämä kerrotaan selkokielisten sopimusehtojen etusivulla.

Suomessa on yli 10 miljoonaa tietoliikenneliittymää.
Selkokielen kohderyhmiin kuuluu Suomessa
yhteensä noin 200 000–350 000 suomalaista,
joten palvelusopimuksia tekevät myös ihmiset,
joille yleiskieli on liian vaikeaa.

Käytännössä kaikki Suomen teleoperaattorit
ovat olleet mukana tekemässä uusia ehtoja.
- Hankkeen tavoitteena oli, että yhtenevät sopimukset
helpottavat paitsi kuluttajan ostopäätöksiä,
myös alaa valvovien viranomaisten työtä,
FiComin toimitusjohtaja Reijo Svento kertoo.

 

Selkokielinen suositus sopimusehdoiksi

Suositus sopimusehdoiksi FiComin sivulla,
selkokielinen versio löytyy tästä linkistä:
http://www.ficom.fi/ohjeita/ohjeita_17.html


Tilastotietoja selkokielen tarvitsijoista

Selkokielen kohderyhmiin kuuluu vuonna 2002
tehdyn arvion mukaan Suomessa yhteensä
noin 200 000–350 000 suomalaisista (Selko-opas, Selkokeskus).

Muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvia
oli Suomessa vuoden 2010 lopussa yhteensä
yli 226 000 henkilöä (Väestörekisterikeskus).

Viittomakieli on Suomessa noin 4000–5000 kuuron äidinkieli (Kuurojen Liitto).

Noin 40 000 henkilöllä on Suomessa kehitysvamma,
joka vaikeuttaa ymmärtämis- ja käsittämiskykyä (Kehitysvammaisten Tukiliitto).

Vähintään keskivaikeaa muistihäiriötä sairastavia
on Suomessa noin 95 000 (Duodecim, terveyskirjasto).

Aivoverenkierron häiriöt saattavat aiheuttaa ongelmia
kielellisessä toimintakyvyssä.
Eriasteisia aivoverenkierron häiriöitä arvioitiin
ilmenneen vuonna 2009 noin 82 000 henkilöllä (Aivoliitto, Selkokeskus).

Yleisin kehityksellisistä oppimisvaikeuksista on lukivaikeus,
jonka esiintyvyydeksi arvioidaan noin 3-6 prosenttia väestöstä
(Kuntoutussäätiön artikkeli, Kuntoutusportti).

 
   

 
Takaisin