Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

30.8.2011
Pro gradu -tutkimukseen kootaan vammaisten henkilöiden kokemuksia vertaistuesta
 

Millaisia kokemuksia Sinulla on vertaistuesta ja sen merkityksestä Sinulle?

Erilaisia vertaistukiryhmiä on järjestetty Suomessa jo pitkään, mutta vertaistuen merkitystä vertaistukea saaneelle henkilölle on tutkittu vähemmän. Siksi olen tekemässä Turun yliopistossa erityispedagogiikan Pro gradu -tutkielmaa vertaistuen merkityksestä vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille.

Mahdollistat tutkimukseni kirjoittamalla minulle vertaistukikokemuksistasi. Olen kiinnostunut selvittämään vertaistuen merkitystä 16–30-vuotiaille vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille.

Sinun ei tarvitse omata erityisiä kirjoittajan lahjoja vaan omannäköisesi tarina kokemuksistasi riittää. Tyyli on vapaa! Tarinassa toivoisin Sinun pohtivan ja kuvailevan vertaistukikokemuksiasi:

Miksi ja millaiseen vertaistukiryhmään olet osallistunut?

Mitä vertaistuki Sinun mielestäsi on?

Miksi ja kenelle vertaisryhmiä Sinun mielestäsi tulisi järjestää?

Mikä tai millainen on vertaistuen merkitys Sinulle?

Miten vertaistuki on vaikuttanut elämääsi ja minäkuvasi rakentumiseen?

Mitä hyötyä vertaistuesta Sinulle on ollut (esim. voimaantuminen)?

Mitä hyviä ja huonoja puolia vertaistuessa Sinun mielestäni on?

Kuka vertainen on ja voiko sen merkitys vaihdella?

Toivoisin Sinun pohtivan myös:

Mikä on vertaistuen ja vertaistukiryhmien paikka ja merkitys muiden yhteiskunnan tarjoamien palvelujen kentässä?

Mikä taho olisi sopiva järjestämään vertaistukea ja vertaistukiryhmiä (esim. kunta, järjestöt)?

Kerrothan tarinassasi myös itsestäsi ja vammastasi tai pitkäaikaissairaudestasi sekä sen mahdollisesta vaikutuksesta elämääsi. Mikäli olet halukas osallistumaan mahdolliseen lisähaastatteluun, liitäthän yhteystietosi tarinaasi.

Käsittelen kaikki tarinat ehdottoman luottamuksellisesti ja nimettöminä. Tutkimusraportista yksittäisen henkilön tunnistaminen on erittäin hankalaa.

Voit lähettää tarinasi 30.9.2011 mennessä postitse tai sähköpostin välityksellä osoitteeseen:

Johanna Mäkinen

Kerttulinkatu 18 A 9

20520 Turku

sähköposti: jvmaki@utu.fi

p. 040 76 56 216

Jos Sinulle on kysyttävää tutkimuksesta, vastaan mielelläni kysymyksiisi. Kiitos jo etukäteen vaivannäöstäsi!

Johanna Mäkinen, kasvatustiet. yo


 
Takaisin