Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

22.5.2017
Tukiliiton liittohallituksen kokous 19.5. 2017
 

Tämä on tiedote Kehitysvammaisten Tukiliiton liittohallituksen päätöksistä. Tiedote sisältää kaikki päätökset, jotka voidaan julkaista, sekä kokouksen ilmoitusasioita.

Liittohallituksen kokous 3/2017 perjantaina 19.5.2017, Rovaniemi.

 

Vuoden 2018 liittokokouksen aika ja paikka päätetty

Liittohallitus päätti, että vuoden 2018 liittokokous pidetään lauantaina 19.5.2018 Tampereella.  Perjantaina 18.5. järjestetään seminaari tms. myöhemmin suunniteltava ohjeisohjelma.

Liittohallitus hyväksyi talousarvion laadintaohjeen vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman seuraavalle kolmelle vuodelle. Liiton saama yleisavustus ei riitä kattamaan yleisrahoitteisen toiminnan kuluja, joten liitto joutuu rahoittamaan toimintaa sijoitustoiminnan tuotoilla ja omalla varallisuudella.

Liittohallitus päätti perustaa työryhmän arvioimaan Kehitysvammaisten Tukiliiton kunniamerkkisäännön tarkistamistarpeita. Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus kunniamerkkisäännön kehittämisestä ja pohtia muutenkin vapaaehtoisten palkitsemisen tapoja. Työryhmään nimettiin Harri Nieminen, Arvo Järvinen ja Lea Vaitti.

Liittohallitus käsitteli aloitteen lasten ja nuorten kuntoutuksen tilasta ja kehityssuunnasta. Asiaa sivuaa läheisesti Suomessa käynnissä olevaa kuntoutusuudistuksen valmistelua. Kuntoutusuudistuksen tarve liittyy STM:n mukaan Suomen kuntoutusjärjestelmän hajanaisuuteen. Kuntoutuksesta säädetään monissa eri laeissa. Uudistuksen tavoitteena on yhdenvertainen, kustannustehokas ja ohjattava järjestelmä, joka tukisi ja vahvistaisi kuntoutujaa elämän kaikissa tilanteissa. Tavoitteena on, että kuntoutuksesta vastaavien toimijoiden vastuunjako olisi selvä ja asiakaslähtöinen kuntoutus toimisi saumattomasti.

Liitolla ei ole resursseja laajaan kuntoutuksen vaikuttamistyöhön. Päätettiin, että aloitteen pohjalta:

  • aletaan seurata kuntoutusuudistuksen valmistelua ja kuntoutusuudistuskomitean työtä
  • osallistutaan kuntoutusuudistuksen kuulemistilaisuuteen ja käytetään puheenvuoro tilaisuudessa
  • keskustellaan yhteisestä vaikuttamisesta Kehitysvammaliiton ja FDUV:n kanssa ja varaudutaan mahdollisuuksien mukaan ja resurssien puitteissa yhteiseen vaikuttamiseen syksystä 2017 alkaen
  • mennään mukaan SOSTE:n kuntoutusverkostoon
  • otetaan yhteyttä aloitteen asiassa kehitysvammalääkäreiden yhdistykseen

 

Uuden vammaisten erityispalveluita koskevan lain valmistelu on ollut vireillä jo usean vuoden ajan. Uudella erityislailla yhdistettäisiin nykyiset kehitysvammalaki ja vammaispalvelulaki. Lakiluonnos vammaisten erityispalveluista julkaistaistiin kaksi päivää ennen kokousta. Kokouksessa kuultiin pikaisesti laadittu esittely lakiluonnoksesta ja päätettiin pitää erillinen liittohallituksen nettikeskustelu lakiluonnoksen sisällöistä. Liitto on vaikuttanut aktiivisesti lakiluonnoksen sisältöön useita vuosia kestäneen valmistelun aikana ja monet liiton esille nostamat asiat näkyvät lakiluonnoksessa.

 

Merkittiin tiedoksi tukipalveluiden hankinnan kulku.


Liittohallitus tarkisti talousarviota ja päätti muutetusta talousarviosta vuodelle 2017.

 

Kokouksessa annettiin ilmoitusasiana tieto mm. seuraavista asioista:

  • Kiinteistöosakeyhtiö Tulppaanitalon tilinpäätös 2016
  • Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa itsemääräämisoikeuslainsäädännön valmistelua. Nyt käynnissä oleva valmistelu koskee entistä laajempaa asiakas- ja potilasryhmää. Uudistuksen yhteydessä kehitysvammalain itsemääräämisoikeutta koskevat säännökset on tarkoitus siirtää yleislakiin. Virallinen työryhmä on tarkoitus asettaa vuonna 2017.
  • Pohjoismaisen yhteistyöneuvoston (NSR) kokous oli 27. - 28.huhtikuuta Malmössä, Ruotsissa. Rauno Rantaniemi edusti Tukiliittoa. Kokouksessa keskusteltiin mm. NSR:n toiminnan tavoitteista ja aloitettiin Rantaniemen johdolla toiminnansuunnittelun prosessi.
  • Liitto on hakemassa työntekijää toimitilahuoltajan tehtävään Tulppaanitalon siivousten tarpeisiin.
  • Rahankeräyskampanja ’Älä jätä mua ulkopuolelle’ alkoi. Kampanja on aktiivinen 16.5. - 31.12.2017.Kokousta seuraavana päivänä koko liittohallitus osallistui liittokokoukseen.Lisää tietoa:
toiminnanjohtaja Risto Burman,
puhelin 050 55 69 900


 

 

Tämän ajankohtaisuutisen pysyvä osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=2056

 

 
Takaisin