Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

18.5.2017
STM: Uusi laki korvaisi nykyisen vammaispalvelulain ja kehitysvammalain
 

Uusi vammaispalvelulaki lausunnolle - tavoitteena oman tarpeen mukaiset palvelut vammaisille henkilöille

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausunnolle lakiluonnoksen vammaisuuden perusteella järjestettävistä sosiaalihuollon erityispalveluista. Uusi laki korvaisi nykyisen vammaispalvelulain ja kehitysvammalain.

Vammaispalvelulainsäädännön uudistamisen keskeisiä tavoitteita ovat vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja osallistumisen edistäminen ja toteutuminen sekä palvelujen saaminen tarpeen mukaan. Merkittävästä säästöistä huolimatta lakiesitys täyttää sille asetetut tavoitteet.


Lähtökohtana välttämätön ja toistuva avun tai tuen tarve

Lähtökohtana erityispalveluille olisi pitkäaikaisen vamman tai sairauden aiheuttamasta toimintarajoitteesta seuraava välttämätön ja toistuva avun tai tuen tarve. Diagnoosi tai vamman laatu ei määrittelisi palvelujen saamista. Lakia ei sovellettaisi, jos henkilön avun tai tuen tarve johtuu pääasiassa korkean iän myötä alkaneista, lisääntyneistä tai pahentuneista sairauksista tai vammoista.

Maakunnalla olisi velvollisuus varmistaa, että palvelut toteutettaisiin sisällöltään ja laajuudeltaan vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen ja edun mukaisina. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä vammaisten lasten ja nuorten palvelujen toteuttamiseen.


Erityispalvelut olisivat asiakkaille maksuttomia

Laissa säädettäisiin keskeisistä vammaisen henkilön osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä välttämätöntä huolenpitoa turvaavista palveluista. Näitä olisivat muun muassa valmennus ja tuki, henkilökohtainen apu, asumisen tuki ja palvelut sekä tuki esteettömään asumiseen, lyhytaikainen huolenpito ja päiväaikainen toiminta sekä liikkumisen tuki ja palvelut. Maakunnalla olisi näihin palveluihin pääosin erityinen, määrärahoista riippumaton järjestämisvelvollisuus.

Uuden lain mukaiset erityispalvelut olisivat asiakkaille maksuttomia. Lisäksi maakunta korvaisi vammaiselle henkilölle kustannuksia liikkumisessa, viestinnässä sekä päivittäisissä toimissa tai vapaa-ajan toiminnoissa tarvittavien välineiden tai muiden teknisten ratkaisujen hankkimisesta.


Hallituksen esitys syksyllä?

Vammaispalvelulainsäädännön uudistamista on valmisteltu avoimesti ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Eri sidosryhmät, kuten vammaiset henkilöt ja heitä edustavat järjestöt, kunnat, kuntayhtymät ja vammaisalan toimijat ovat osallistuneet valmisteluun työryhmissä, seminaareissa, työpajoissa, keskustelutilaisuuksissa ja verkkokeskusteluissa.

Lakiluonnoksesta voi antaa lausuntoja 17.7. asti. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2017.

Usein kysyttyjä kysymyksiä vammaislainsäädännön uudistamisesta

Lähde: STM

 

Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=2054

 

 
Takaisin