Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

9.5.2017
Hallitus esittää laajaa valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluihin
 

Hallitus esittää asiakkaan valinnanvapauden lisäämistä osana sote- ja maakuntauudistusta. Hallitus antoi esityksen valinnanvapauden lainsäädännöstä eduskunnalle 9. toukokuuta. Asiasta tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Valinnanvapaudella tarkoitetaan asiakkaan oikeutta valita, mistä hän saa sosiaali- ja terveyspalveluja. Julkisesti rahoitettuja sote-palveluja voisivat jatkossa tarjota julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat, kuten järjestöt ja säätiöt. Asiakasmaksut olisivat samat kaikilla palveluntarjoajilla.

Valinnanvapauden laajentamisen tarkoituksena on lisätä asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia sekä parantaa palvelujen saatavuutta, laatua ja kustannusvaikuttavuutta. Tavoitteena on, että asiakas pääsisi nopeammin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolle ja muihin palveluihin.


Asiakas valitsisi

Valinnanvapaus tarkoittaisi käytännössä sitä, että ihminen listautuu valitsemansa sosiaali- ja terveyskeskuksen asiakkaaksi ja valitsee lisäksi haluamansa palveluntuottajan. Jos sote-keskuksella tai palveluntuottajalla on toimipisteitä useilla paikkakunnilla, asiakas voi asioida missä tahansa toimipisteessä.

Asiakas voisi valita myös maakunnan liikelaitoksen toimipisteen. Maakunnan liikelaitos tarjoaisi ne palvelut, joita ei saa sote-keskuksesta. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi päivystys ja suurin osa erikoissairaanhoidosta ja sosiaalipalveluista.

Sote-keskus, palvelua tuottava toimipiste tai maakunnan liikelaitos voisivat myöntää myös asiakassetelin, jonka asiakas voi käyttää yksittäisen palvelun hankkimiseen toiselta palvelun tuottajalta. Vanhus- ja vammaispalvelujen asiakkaat, joilla on laaja ja pitkäaikainen avuntarve, voisivat saada käyttöönsä henkilökohtaisen budjetin.

Hallituksen esityksen yksi tavoite on, että asiakkaat saisivat nykyistä paremmin tietoja palveluista. Laki velvoittaisi maakuntia ja palveluntuottajia tarjoamaan tietoa valtakunnallisessa verkkopalvelussa ja pyydettäessä suullisesti ja kirjallisesti.

Sote- ja maakuntauudistuksessa vastuu sosiaali- ja palvelujen järjestämisestä siirtyy uudelle maakunnalle 1.1.2019 alkaen. Maakunnat vastaavat siitä, että niiden asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut ja että eri tuottajien palvelut ovat kokonaisuus. Maakunnat maksaisivat palveluntuottajille korvausta niiden hoitamista asiakkaista ja saisivat rahoituksen valtiolta. Palveluntuottajille maksettavissa korvauksissa otettaisiin huomioon asiakkaiden palvelutarpeeseen vaikuttavat tekijät, kuten ikä ja sairastavuus. 


Valinnanvapaus laajenisi vaiheittain

Valinnanvapauslain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alussa. Joissakin maakunnissa valinnanvapausmallin mukaisten sote-keskusten toiminta ja henkilökohtaisen budjetin käyttö voidaan aloittaa pilottihankkeilla jo tänä vuonna. Täysimääräisesti valinnanvapauden pitäisi olla käytössä kaikissa maakunnissa viimeistään 1.1.2023.

Lue STM:n tiedote kokonaisuudessaan:
www.emaileri.fi/g/l/211593/56005475/1361702/1343/611/5

Tutustu hallituksen esitykseen ja muihin aineistoihin: 
Alueuudistus_lakiesitys

Tukiliitto kannatti lausunnossaan lisäaikaa

Kehitysvammaisten Tukiliitto antoi lausuntonsa asiakkaan valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta 27.3.2017. Keskeistä lausunnossa oli muun muassa se, että Tukiliiton mielestä valinnanvapauden suunnitteluun ja täytäntöönpanoon tarvitaan useita vuosia lisäaikaa. 

Tukiliiton lausuntoja ja kannanottoja on koottu sivulle:
www.kvtl.fi/fi/tukiliitto/tukiliiton-lausunnot-ja-kannanotot

 

 
Tämän ajankohtaisuutisen pysyvä osoite on:
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=2044

 

 
Takaisin