Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

25.8.2011
Selvitys Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta on valmistunut
 

Sata lasissa – vapaaehtoiset tukiyhdistyksissä 2011

Tukiyhdistykset tekevät paikkakunnilla merkittävää kehitysvammatyötä. Erilaisten tapahtumien ja retkien järjestäminen on mukavaa yhdessä tekemistä.

Yhdistyskyselyn (2011) mukaan vain muutamissa yhdistyksissä työskentelee palkattua henkilökuntaa; toiminnasta vastaa yleensä hallitus ja pitkäaikainen ja sitoutunut vapaaehtoisten jäsenten joukko. Aktiivisten jäsenten määrä on yleensä pieni. Esimerkiksi keskisuurissa yhdistyksissä (30–120 jäsentä) toimii aktiivisesti alle 20 jäsentä.

Aktiivitoimijoiden uupuminen onkin yhdistysten huolena, toisaalta toiminnan tarpeellisuus sekä tapahtumien osallistujilta saatu myönteinen palaute kannustaa jatkamaan vapaaehtoistyössä. Lisäksi jotkut jäsenet pitävät siitä, että toiminta tapahtuu pienessä ryhmässä.

Vapaaehtoistyöhön käytetään aikaa suurimmassa osassa yhdistyksiä noin 2 – 5 tuntia kuukaudessa. Joka viidennessä yhdistyksessä jäsenet käyttävät aikaa yli kymmenen tuntia kuukaudessa. Vapaaehtoistoimintaan käytettävä aika vaihteleekin suuresti ja usein siihen vaikuttaa yhdistyksen koko. Pienissä yhdistyksissä kuukausittainen työaika jää alle kahteen tuntiin, suurissa yhdistyksissä lähes puolet aktiivitoimijoista työskentelee yli kymmenen tuntia kuussa.

Omien jäsentensä lisäksi suurimmalla osalla yhdistyksistä on toiminnassaan mukana myös ulkopuolisia vapaaehtoisia. Ulkopuolisten määrä yhdistyksissä on tosin varsin vähäinen, etenkin pienissä yhdistyksissä heidän työmääränsä on pieni. Vain muutamassa isossa yhdistyksessä ulkopuolisten toimijoiden työmäärä on yli kymmenen tuntia kuukaudessa.

Pääasiassa ulkopuolisia vapaaehtoisia käytetään apuna tapahtumia järjestettäessä. Joskus he toimivat varainhankinnassa ja leiri- ja kerhotoiminnassa. Vain harvat yhdistykset käyttävät ulkopuolisia tekijöitä nettisivujen ylläpitämisessä, tiedotuksessa tai kaveritoiminnassa. Ulkopuolisiksi vapaaehtoisiksi pyydetään useimmiten tuttavia tai sukulaisia, joskus myös opiskelijoita tai ammattilaisia.


"Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa."
Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistyksen toiminnasta on tehty 2011.

. . .

Yhdistyskyselyn raportti "Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa." Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistyksen toiminnasta kotisivuillamme (pdf) osoitteessa:
www.kvtl.fi/fi/paikallinen-toiminta/


 
Takaisin