Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

29.3.2017
Tukiliitto vaatii lisäaikaa valinnanvapauden suunnitteluun ja täytäntöönpanoon
 

Kehitysvammaisten Tukiliitto on jättänyt lausuntonsa asiakkaan valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. 

Liitto kannattaa kaikkien sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvitsijoiden valinnanvapauden lisäämistä, mutta hallituksen esittämällä aikataululla ja mallilla sen toteutumiseen liittyy huomattavia riskejä. Tukiliiton mielestä valinnanvapauden suunnitteluun ja täytäntöönpanoon tarvitaan useita vuosia lisäaikaa. 

Esitys on kirjoitettu pääasiassa terveydenhuollon ehdoilla ja näkökulmasta eikä sosiaalihuollon palveluita ole otettu riittävästi huomioon. Asiakkaan oikeusturvan kannalta on välttämätöntä, että sosiaalihuollon palveluiden järjestämisestä tulee tehdä valituskelpoiset päätökset. Julkisten hallintotehtävien mahdollinen siirtäminen yksityisille toimijoille tulee valmistella huolellisesti siten, että siirto täyttää perustuslain vaatimukset. 

Valinnanvapauslain tulee edistää koko sote-uudistuksen keskeisimpiä tavoitteita. Nyt uhkana on, että tavoitteet eivät esitetyllä mallilla toteudu kehitysvammaisten ihmisten kannalta. 

Tukiliitto korostaa lausunnossaan myös, että valinnanvapaus ei saa nostaa kohtuuttomasti asiakasmaksuja

Henkilökohtaisen budjetoinnin osalta hallituksen esitys sisältää kansalaisten yhdenvertaisuutta uhkaavia riskejä. Suuri osa kehitysvammaisista henkilöistä on vaarassa jäädä mallin ulkopuolelle, mikäli sen edellytyksenä on tiukasti määritelty vaatimus kyvystä suunnitella ja hallinnoida budjettia itse. 

Tukiliiton mielestä on hyvä, että hallituksen esitys ottaa tuetun päätöksenteon pykälät asiakas- ja potilaslakeihin. Se ei kuitenkaan riitä, vaan vammaislainsäädäntöön tarvitaan erikseen valmennusta ja tukea koskevat pykälät, jotka turvaavat tuetun päätöksenteon saamisen palveluna.

 

Lue lausunto (27.3.2017) kokonaisuudessaan linkistä:
Tukiliiton_lausunto_valinnanvapautta_koskevasta_esitysluonnoksesta.pdf

Tutustu laajemmin Tukiliiton lausuntoihin ja kannanottoihin linkistä:
www.kvtl.fi/fi/tukiliitto/tukiliiton-lausunnot-ja-kannanotot

 

 
Tämän ajankohtaista-uutisen pysyvä osoite on:
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=2017

 

 
Takaisin