Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

16.3.2017
Vaaliteemamme: kaikkien koulu, saavutettavuus ja osallisuus
 

Vuoden 2017 kuntavaaleihin vaikuttaa sote- ja maakuntauudistus. Maakunta saa jatkossa tehtäväkseen sote-palveluiden järjestämisvastuun.

Kunnilla jää edelleen vastuu isoista asioista: osaamisen ja sivistyksen edistäminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, liikunta-, kulttuuri- ja muut vapaa-ajan palvelut, nuorisotoimi, paikallinen elinkeinopolitiikka, maankäyttö, rakentaminen ja kaupunkisuunnittelu.

Kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden kannalta erityisen tärkeitä ovat koulutukseen ja saavutettavuuteen liittyvät kysymykset.

Kaikkien koulu, tavoite24

Tavoite 24 -kampanjan järjestöt Kehitysvammaisten Tukiliiton lisäksi ovat ADHD-liitto, FDUV, Kehitysvammaliitto, Me osalliset – Vi delaktiga, sekä Vamlas – Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö.

Tavoite on saanut nimensä YK:n vammaissopimuksen artiklasta 24. Sen mukaan vammaisille henkilöille on varmistettava mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen syrjimättä ja yhdenvertaisesti muiden kanssa. Vammaisella lapsella ja nuorella on oikeus tarvitsemaansa tukeen, osallisuuttaan menettämättä.

Lisätietoa:
www.kvtl.fi/fi/vaalit/tavoite-24---kaikkien-koulu

 

Saavutettavuus

Jotta osallistumisen mahdollisuudet olisivat tasapuolisesti jokaisen saatavilla, on tärkeää varmistaa että riittävä, yksilöllinen tuki toteutuu myös kunnan palveluissa.

Fyysisen esteettömyyden lisäksi saavutettavuutta ovat sosiaalinen ja kognitiivinen saavutettavuus. Sosiaalinen saavutettavuus merkitsee mahdollisuutta päästä mukaan kaikkien yhteisiin palveluihin ja tapahtumiin. Kognitiivinen saavutettavuus merkitsee selkeää ja ymmärrettävää tietoa ja mahdollisuutta tulla kuulluksi.

Lisätietoa:
www.kvtl.fi/fi/vaalit/saavutettavuus

 

Osallisuus

Osallisuus on tasa-arvoista ja täysivaltaista toimimista lähiyhteisöissä. Jokaisella meistä on oikeus osallistua yhteiskunnan toimintaan, vaikuttaa elämäänsä ja päättää itse omista ja yhteisistä asioista. Siksi kunnan velvollisuus on tarjota tukea ja osallistumisen mahdollisuuksia kaikille kuntalaisille.

Lisätietoa:
www.kvtl.fi/fi/vaalit/osallisuus


Haastetaan ehdokkaita


Tukiliitto on tuottanut kunnallisvaaliteemoista materiaalia yhdistystenkin käyttöön. Videoita voi levittää somessa ja käyttää paikallisessa vaikuttamistyössä esimerkiksi keskustelun herättäjinä. Materiaaliin pääsee tutustumaan vaalisivuillamme:
www.kvtl.fi/fi/vaalit/kuntavaalit

Tukiliiton vaikuttamispäällikkö Jutta Keski-Korhonen kirjoittaakin Ystävänblogissa Kuntavaalien kynnyksellä:
”Haastetaan oman paikkakuntamme ehdokkaita ennen vaaleja, käydään äänestämässä ja palataan annettuihin lupauksiin valituksi tulleiden valtuutettujen kanssa.”

 

Tämän ajankohtaisuutisen pysyvä osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=2000

   

 
Takaisin