Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

19.12.2016
Yhdistykset: Tukiliiton yhdistyskysely 2016
 

Kysely on toimitettu yhdistyksille sähköpostitse. Kysely on lähtenyt yhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille. Toiveena on, että yhdistyksestä vastattaisiin vain kerran kyselyyn.

Kyselyssä on mukana yhdistysten omaa varainhankintaa koskeva osio. Tarkoituksena on selvittää yhdistysten varainhankinnan toimintamuotoja, laajuutta sekä halukkuutta saada lisätietoa varainhankintakeinoista.


Aiemmat yhdistyskyselyt

Vuoden 2015 yhdistyskyselyssä kartoitettiin yhdistysten toiminnan muutosta ja tyytyväisyyttä kattojärjestön tarjoamaan tukeen. Kattojärjestön tarjoamia monipuolisia mahdollisuuksia kiitettiin, vaikka kaikilla ei ollut resursseja hyödyntää tukea, esimerkiksi osallistua koulutuksiin. Monipuolisesta tuesta huolimatta jäsenyhdistykset toivovat järjestön työntekijöiden näkyvän paremmin alueilla ja tukevan yhdistyksiä paikallisesti. 

Neljännes yhdistyksistä ilmoitti lapsiperheille suunnatun toiminnan lisääntyneen yhdistyksessä vuoden 2015 aikana. Lapsiperheitä on saatu mukaan etenkin perheiden elämäntilanteen huomioivaan matalan kynnyksen toimintaan, joka ei vaadi pitkäaikaista sitoutumista:

”Perheretken myötä tavoitimme paljon lapsiperheitä, minkä vuoksi toivoisimme runsaampaa osallistujamäärää myös pienempiin heille suunnattuihin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.”

”Retkikohteet ovat muuttuneet lapsiperhekohteiksi ja sen myötä osallistujamäärä retkelle on noussut.”

On kuitenkin huomattava, että Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten kehityksen eriytyminen näkyi myös lapsiperheille suunnatussa toiminnassa: 12 % vastaajayhdistyksistä raportoi lapsiperhetoiminnan vähentyneen vuoden 2015 aikana.

Aiempia yhdistyskyselyjä:
Yhdistyskysely vuodesta 2015
Yhdistyskysely vuodesta 2014


Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on 

http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1926

   

 
Takaisin