Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

13.12.2016
Kysely: Syrjintä ja asenneongelmat arkea vammaisille ihmisille
 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tekemä kyselytutkimukseen vastanneista yli 60 prosenttia kertoo kokeneensa syrjintää viimeisen vuoden aikana. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja oikeusministeriön syrjinnän seurantajärjestelmä on selvittänyt millaisissa arkisissa tilanteissa ja missä määrin vammaiset ihmiset kokevat epäoikeudenmukaisuutta ja syrjintää Suomessa.

Asenneilmapiiriä vammaisia kohtaan pidetään Suomessa huonona tai erittäin huonona. Verkkokyselyn vastaajista selkeä enemmistö (64,2 %) kertoo kokeneensa syrjintää viimeisen vuoden aikana. Yli puolet vastaajista (51,4 %) kokee, että asenneilmapiiri vammaisia kohtaan on huono tai erittäin huono.

- Asenneilmapiiri vammaisia kohtaan nousee toistuvasti esiin selvityksen tuloksissa. Syrjintää, asenneongelmia, kiusaamista ja haluttomuutta muuttaa asioita vammaisten osallisuuden parantamiseksi; tarinat ovat surullista luettavaa. Osittain on kyse kielteisistä asenteista, mutta myös tiedon ja ymmärryksen puutteesta, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä kertoo.

Selvityksessä käy myös ilmi, että vammaisilla ihmisillä on vammastaan johtuvia vaikeuksia saada verkosta tarvitsemaansa tietoa, hankkia tavaroita ja palveluita sekä hoitaa asioitaan. Vammaisille ihmisille sähköisten palveluiden käyttäminen ei ole yksiselitteistä. Ne on liian usein suunniteltu ja toteutettu ilman, että vammaisten ihmisten tarpeita on mietitty saati, että heidän käyttökokemuksiaan olisi selvitetty.

Selvityksen verkkokyselyyn vastasi 455 henkilöä kevätkesällä 2016. Tämän lisäksi tehtiin 27 yksilöhaastattelua. Selvitys on saatavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.syrjinta.fi/vammaisselvitys

Selvitys on tehty osana syrjinnän seurantajärjestelmää, jota oikeusministeriö koordinoi.

Lue lisää Yhdenvertaisuusvaltuutetun sivulta:
Syrjintä, ulkopuolisuuden tunne ja asenneongelmat arkea vammaisille

 

Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on 
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1923

 

 
   

 
Takaisin