Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

12.8.2011
KHO:lta ratkaisuja henkilökohtaisen avun voimavarakysymyksestä
 

Korkein hallinto-oikeus on 12.8.2011 antanut merkittäviä ratkaisuja oikeudesta vammaispalvelulain mukaiseen henkilökohtaiseen apuun ja ottanut kantaa henkilökohtaisen avun edellytykseksi asetettuun voimavarakysymykseen.

Vuosikirjaratkaisuna julkaistussa ratkaisussa KHO:2011:69 on kysymys aikuisesta vaikeasti kehitysvammaisesta henkilöstä, jolla on lisäksi kehon hahmotuksen vaikeuksia ja dyspraksian ongelmia. Hän asuu ympärivuorokautista hoitoa, ohjausta ja valvontaa tarjoavassa asumisyksikössä ja on ohjattava kaikissa päivittäisissä toimissa. Kaupunki oli myöntänyt hänelle lyhytaikaista avustajapalvelua ja hän osallistui asumisyksikössä yhdessä toisten asukkaiden kanssa yhteisiin ulkoiluihin ja muun muassa diskokäynteihin. Henkilökohtaista apua oli haettu liikkumiseen asuntolan ulkopuolella ja harrastuksiin osallistumiseen. Aiemmin osallistuminen oli edellyttänyt, että hänen äitinsä auttoi häntä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi tapauksessa, että vaikeasti kehitysvammaisella ja vapaa-ajan toimiin henkilökohtaista apua hakeneella henkilöllä oli riittävä kyky määritellä tarvitsemansa henkilökohtaisen avun sisältöä ja toteuttamistapaa. Hakijan vaikeudet tuottaa puhetta tai kommunikointikyvyn rajoittuminen muutamien sanojen ilmauksiin eivät olleet peruste hylätä hänen hakemustaan henkilökohtaisen avun saamiseksi. Hänen todettiin pystyvän ymmärryskykynsä rajoissa muodostamaan mielipiteensä ja ilmaisemaan eri tavoin kantansa arjen tilanteisiin, harrastuksiin ja asiointiin liittyvissä asioissa, kun kyse oli hänelle tutuista konkreettisista asioista. KHO totesi henkilökohtaisen avun myöntämiskriteerien täyttyvän.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu kokonaisuudessaan korkeimman hallinto-oikeuden verkkosivuilla: http://www.kho.fi/paatokset/55581.htm

Toisessa samaan aikaan annetussa ratkaisussa KHO sen sijaan totesi, että vaikeavammainen henkilö ei itse kyennyt ottamaan kantaa avuntarpeisiinsa ja niihin vastaamisen tapoihin. KHO:n mukaan tähän ei riittänyt se, että henkilö pystyi ilmein ja elein ilmaisemaan nauttivansa eri tilaisuuksiin osallistumisesta. Hän pystyi myös käytöksellään osoittamaan, mikäli toimet olivat hänen tahtonsa vastaisia.

Korkeimman hallinto-oikeuden lyhennelmä ratkaisusta korkeimman hallinto-oikeuden verkkosivuilla: http://www.kho.fi/paatokset/55623.htm

Lisätietoja

Lakimies Sampo Löf-Rezessy, puh. 0206 90 280, sampo.lof-rezessy @kvtl.fi


 
Takaisin